Sunday, April 25, 2010

انتظار مردم ایران از خانواده هاشمی رفسنجانی در چه حد است ؟

در سایت روز آنلاین یک نظر سنجی به چشم میخورد که در زمان نوشتن این مطلب نتایج نظرسنجی به شرح زیر می باشد :

مهدی هاشمی چه خواهد کرد

راي: 3039

5%
5 % می رود ایران 151 راي

38.7%
38.7 % می ماند در خارج 1177 راي

18.6%
18.6 % افشاگری می کند 565 راي

37.7%
37.7 % سکوت می کند 1146 راي

آنچه اما در این میان قابل اعتناست میزان اعتماد و توقع ایرانیان از خانواده هشمی رفسنجانی است .

با نگاهی گذرا به این نتایج براحتی میتوان اینگونه برداشت نمود که پاسخ های دوم و چهارم که به نوعی نشاندهنده عدم اعتماد به این فرد و در کل خانواده هاشمی رفسنجانی است بخش عمده نظرات را شامل میشود .

بعبارتی میتوان گفت که بیش از 75 درصد ایرانیان به خانواده هاشمی اعتماد لازم را ندارند و این قابل درک و اعتناست . این نوع نگرش در واقع به یاد آوردنده ظرب المثل معروف " ما را به خیر تو امید نیست ، شر مرسان ! " است

Sunday, April 11, 2010

چرا ایرانی ها مهاجرت می کنند ؟


چرا ایرانی‌ها مهاجرت می‌کنند

یک مقایسه ساده ایران با 3 کشور معروف و مهاجرت پذیر

منبع : http://prosperity.com/default.aspx

ایران - آمریکا - استرالیا - کانادا

ChartAxd.png