Friday, August 31, 2012

آقای بان گی مون ! آقای محمد مرسی ! آفتابه بدم خدمتتون ؟

ظاهراً بدبختی و فلاکت خامنه ای و بر و بچ انتها ندارد . هر کاری می کنند و به هر در و دیواری می زنند باز هم بر وفق مرادشان نمی شود ! بقولی ششصد میلیون دلار هزینه کردند که برای خوشان اندکی آبرو جمع و جور کنند اما در انتهای ماجرا آبروی نداشته شان بیش از پیش رفت و رسوای خاص و عام شدند ! آنچه آقایان مرسی رئیس جمهور مصر و بان گی مون دبیر کل ملل متحد در تهران و در حضور رسانه های خارجی عنوان کردند سنگینتر از آنی بود که آقایان با هزاران لطائف الحیل و سانسورهای بچگانه بتوانند کم اثرش کنند ! خلاصه اینکه بقولی ظریفی که می گفت انگار آقایان مدتها بود دستشویی نرفته بودند و هر چه داشتند و نداشتند بر سر و روی خامنه ای و نوکرانش پاشیدند ! نمی دانم در این میان آیا جمهوری اسلامی ، آفتابه هم در اختیار آقایان گذاشته بودند یا نه اما هر چه بود باید از ایشان پرسید که حال - دستخوش و دست مریزاد - کاری کردید که برازنده رهبر معظم بود ، آفتابه بدم خدمتتون ؟

Monday, August 27, 2012

آیا به راستی ما ملت شعاری بهتر و ایرانی تر از " الله اکبر " عربی برای فریادهای شبانه مان نداریم ؟

ضمن ادای احترام به تمام کسانی که با به خطر انداختن خود به هر مناسبتی به پشت بام رفته و فریاد "الله اکبر" سر می دهند ، پرسشی دارم : آیا ملتی با تاریخ و پیشینه ما ، هنوز نمی توانیم شعاری ایرانی تر جایگزین "الله اکبر" عربی بکنیم ؟ آیا هنوز به آن درجه از رشد نرسیده ایم که شعارهای مذهبی را از حوزه فعالیتهای سیاسی خودمان به کناری نهاده و کمی "ایرانی تر" بیندیشیم ؟ این پرسش صرفاً بمنظور دعوت همه فعالین عرصه اجتماعی و سیاسی به اندیشیدن در این موضوع و احتمالاً ارائه پیشنهاداتی تهیه شده و به همین دلیل از ارائه هر گونه پیشنهاد خودداری می شود .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

Tuesday, August 21, 2012

زلزله ای در آذربایجان ایران اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی هم کوتاهی کرد، همین. دیگر مسئله را به جاهای دیگر منحرف نکنید

پس از اتفاق اسفبار زلزله در دو شهر آذری نشین ایران که شوربختانه منجر به از دست دادن جان و زخمی شدن بسیاری از اهالی این دو شهر و همچنین آواره و بلاتکلیف شدن بسیارانی دیگر که باید هم بر مرگ عزیزانشان بگریند و هم نگران فردای نامعلوم خویش باشند، شد ، شاهد تحرکات عجیب یک گروه موهوم در نقاط مختلف داخل و خارج کشور هستیم که انگار ظاهراً منتظر بروز چنین واقعه ای بوده تا از نمد آن کلاهی برای خویش بدوزد . این جماعت تلاش دارند تا با تأکید بر آذربایجانی بودن موضوع ، دوباره بر طبل جدایی طلبی کوفته دین شان را به اربابان خارجی شان ادا کنند . در این که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم غاصب ، وحشی و غیر میهنی است شکی نیست و مطمئنم این اتفاق در هر کجای دیگر ایران افتاده بود رفتاری بهتر از این نمی داشت اما این دلیل خوبی برای اینکه از احساسات پاک ایرانیان در راستای نیل به اهدافی شوم و پلید سوء اسفاده شود، نیست . بنابراین بر ماست که همزمان با بسیج نیروها و جمع آوری کمک های مردمی از ایرانیان سراسر دنیا و کمک به امر بازسازی دو شهر ویران شده میهنمان ، مراقب اینگونه تحرکات شوم و مرموز باشیم تا خدای ناکرده آلت دست نوکران بیگانه نشویم . اینها اگر عرق میهن و مردم داشتند هرگز سر بر خاک کفش خارجی ها نمی سائیدند