Saturday, August 20, 2011

عذرخواهی اسرائیل از مصر نشانه اوج اقتدار یک حکومت مردمی در مصر است

چند روزی است روابط مصر و اسرائیل اندکی تنش آلود شده است . ماجرا از آن جایی شروع شد که عده ای ( که گمان می رود از اعضای حماس بوده و از طریق مرز رفح وارد خاک مصر شده و خود را به مرز دو کشور رسانده اند ) با تعرض به خاک اسرائیل ، اقدام به تیر اندازی نموده و هشت نفر از شهروندان اسرائیل را به قتل رساندند . متعاقب این اتفاق ، اسرائیل نیز دست به اقدام تلافی جویانه زده و با حمله به غزه و کشتار مردم - احتمالاً - بیگناه آنجا در صدد انتقامگیری و چنگ و دندان نشان دادن برآمد . همزمان نیز تعدادی از سربازان اسرائیلی به خاک کشور مصر تجاوزکرده و پنج نیروی نظامی آن کشور را کشتند . تا اینجای قضیه ، تقریباً همه چیز عادی و مطابق معمول همیشه بوده است ، اما این بار داستان به همینجا خاتمه پیدا نکرد و اعتراض شدید مردم مصر را به همراه داشت . آری ! مردم مصر بر عکس همیشه این بار نظامیان را از خود می دانند و حق اعتراض به این عمل خلاف عرف اسرائیل را برای خود محفوظ می دارند و از آنجایی که حکومت فعلی مصر - بر عکس گذشته - پایه های مردمی دارد و با اتکا بر قدرت مردم مصر بر سر کار است ، یک حکومت مقتدر به حساب می آید و اسرائیل ، نیک می داند که اگر بزودی در صدد عذر خواهی رسمی بر نیاید باید پاسخگوی یک اعتراض همگانی در مصر باشد و این برای موقعیت و موجودیت اسرائیل به هیچ عنوان خوب نیست . شاید تا قبل از این و در موارد مشابه می شد با کمی بازی سیاسی و چنگ و دندان نشان دادن و تهدید و ارعاب دولت دیکتاتوری مبارک را کوتاه آورد و باصطلاح سر و ته داستان را هم آورد ، اما وقتی یک دولت پشتوانه مردمی داشته باشد بمعنای واقعی کلمه قدرتمند است و دیگر نمی توان با معلق بازی سیاسی با آن برخورد کرد . اینها را گفتم تا همزمان با یادآوری اهمیت پیگیری اخبار منطقه ، به نکته ای مهمتر اشاره کنم : تمام گرفتاری هایی که نظام ولایت فقیه در سطوح داخلی ، منطقه ای و بین المللی با آنها مواجه است تنها و تنها یک علت دارد و آن هم چیزی نیست جز خلاء پشتیبانی مردم . به تعبیر دیگر رژیم جمهوری اسلامی به رغم تمام ادعاهای کاذبش مبنی بر قدرتمند بودن و مؤثر بودن در معادلات منطقه ای و ... حبابی بیش نیست . این واقعیت را همه می دانند و در حد امکان نیز از آن بهره برداری می کنند . مثال های زیادی می توان برای این موضوع آورد ، از جمله :
- کشور تازه تأسیس امارات متحده عربی که با تکیه بر همین ضعف ذاتی رژیم ، ادعای مالکیت بر جزایر سه گانه دارد
- کشورهای عربی منطقه با جعل نام خلیج فارس و تغییر آن به خلیج عربی در صدد محکم کردن جای پای قدرتمداری خویش هستند .
- کشورهایی نظیر روسیه و چین نیز با تاراج منابع ملی کشورمان ، از این بازار آشفته بی بهره نمانده و تلاش دارند در ازای حمایت های گاه و بیگاهی که از رژیم در مراجع جهانی می کنند ، از این نمد بی صاحب کلاهی برای خودشان دست و پا کنند .
- سایر کشورهای منطقه ، نظیر افغانستان و پاکستان و عراق و ترکیه نیز هر کدام به سهم خود از این سفره گسترده طعامی بر می چینند و از موقعیت ضعیف رژیم در منطقه بهره برداری می کنند .
- در بعد داخلی نیز کم نیستند کسانی که با حمایت های مستقیم و غیر مستقیم خارجیان ، تلاش دارند با فرصت طلبی از این موضع ضعف و بهره برداری از نارضایتی عمومی مردم از رژیم ، به طرح ادعاهای واهی در خصوص جدا کردن بخش هایی از این کشور پهناور پرداخته و داعیه جدایی خواهی و ... سر دهند .
و و و
نمونه ها ی زیادی می توان برای بلاهایی که فقط به دلیل ضعف پایگاه مردمی جمهوری اسلامی ، بر سر کشور و منابع آن می آید ، آورد .
مطمئنم که اگر پای مردم در سیستم حکومتی امروز مصر ، در میان نبود ، هرگز اسرائیل - این کشور مغرور و مدعی تنها نمونه دموکراسی در منطقه ! - اقدام به عذر خواهی نمی کرد و این یعنی قدرت مردم .
با امید به روزی که نظام حکومتی کشور ما نیز مستظهر به آنچنان پایگاه قدرتی باشد که کسی را حتا یارای اندیشیدن به دست اندازی نباشد .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران دموکرات

No comments:

Post a Comment