Saturday, April 23, 2011

هییییش ، آروم راه برین و حرف نزنین ! شورای هماهنگی راه سبز امید خوابه

خوش به حال مردم تونس و مصر و سوریه که نه منتظر فراخوان برای تظاهرات هستند و نه شورای هماهنگی راه سبز امید دارند . می دانند چه می خواهند و با جدیت بدنبال آن رفته و به مقصد می رسند . ما هم می نشینیم و منتظر می مانیم که آقایان سرشان را بخارانند و ...شان را بخارانند و از امام شان یاد کنند و جرأت کنند کلامی حرف بزنند که تازه آنهم یک بخش کوچکش به نفع مردم باشد . همین

No comments:

Post a Comment