Monday, April 15, 2013

محمد رضا خاتمی: اگه داداشم نیاد، حاکمیت دیکتاتوره !

در خبرها از قول محمد رضا خاتمی آمده است که اگر خاتمی برای انتخابات رد صلاحیت شود نشاندهنده این است که حاکمیت دیکتاتوری را انتخاب کرده است. آنچه در عنوان این نوشتار آمد، شاد برداشت واقع بینانه تری باشد از نگاه و برداشت صنفی و گروهی اصلاح طلبان حکومتی. ظاهراً آقای محمد رضا خاتمی تا کنون و با وجود این همه مظالمی که شده است هنوز به این نتیجه نرسیده که جمهوری اسلامی سالهاست در مسیر دیکتاتوری گام برمی دارد و مثلاً با تأیید صلاحیت اخوی شان به این نتیجه می رسد که جمهوری اسلامی ( یا همان حاکمیت ) در مسیر دموکراسی قرار دارد . امیدوارم یکی پیدا بشه این جناب خاتمی رو از خواب خوش خرگوشی بیدار کنه

No comments:

Post a Comment