Thursday, September 22, 2011

آقای احمدی نژاد ! خلاصه عرض کنم : خر خودتی و رهبرت

دیروز برای هفتمین بار پیاپی ، احمدی نژاد ، این " شاگرد مکتب جنگ روانی " در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد . با اینکه دیگر برای همه آشکار شده است که احمدی نژاد نه تنها برای خودش و مردمان کشورش ارزش قائل نیست و جامعه جهانی را نیز همواره به سخره گرفته است ، اما همه کارشناسان خوب می دانند که این کوتوله سیاسی ، شاگرد مکتب جنگ روانی است . همان مکتبی که بر اساس یکی از معروفترین شگردهای آن می توان براحتی در جایی در حد و اندازه سازمان ملل متحد دروغ گفت ، تهمت زد ، قلب تاریخ کرد و از اینکه همه می دانند این حرفها حداقل برای دهن گوینده گنده است ، باکی نداشت !

همچنین ، این واقعیت را در جریان مصاحبه های متعدد تلویزیونی و در گفتگو با خبرنگاران کشورهای مختلف ، می توان به وضوح دریافت ، روش کار در آنجا هم ساده است : هر پرسشی را با پرسش پاسخ بده و با گفتن بدیهیاتی نظیر اینکه در همه جای دنیا فقر و گرفتاری و نارضایتی عمومی و ... هست ، از زیر پاسخ دادن شانه خالی کن و تا آنجا که می توانی اعصاب فرد مصاحبه کننده را خرد کن .

بقول بابک داد که در جایی گفت : احمدی نژاد به مثابه یک شاگرد تاریخ و آمار ، تعدادی عدد - آن هم از روی نوشته - تحویل جماعت داد بدون آنکه بگوید که در کشور خودش ، چند درصد درآمد ملی به جیب همپالکی های ایشان می رود که همین جریان اختلاس 3000 میلیارد تومانی تنها یک نمونه کوچک آن است و اینکه امثال صادق محصولی از کجای شکم مادرشان آن ثروتهای افسانه ای را بیرون کشیده اند !

مثال دیگر این نوع کارزار روانی ، موضوع فروش اسلحه به کشورهایی نظیر سوریه است که اگر چه در جای خود امر غیر معمول و غیر قانونی ای نیست ، اما با بستن این  اتهام به کشورهای دیگر و فرافکنی در خصوص حمایت بیدریغ نظام ولایت فقیه از بشار اسد و همچنین با اطمینان از اینکه کسانی چون اردوغان هرگز در جایی مانند مجمع عمومی سازمان ملل اشاره نخواهند کرد که تاکنون چند فقره محموله نظامی صادره از ایران به سوریه را ضبط کرده اند ، به این اتهام زنی های بی پایه ادامه می دهد .

در واقع احمدی نژاد برای دنیا سخنرانی نمی کند ، او هنوز برای شنوندگان داخل ایران و معدود طرفداران و مزدوران رژیم حرف می زند . مخاطبان واقعی او کسی بجز آنان نیست .

به برده داری نسل های پیشین اروپاییان و امریکاییان اشاره می کند و خود را در برابر این واقعیت که اشتباه نسل های گذشته و اجداد چند صد سال قبل را به حساب نسل های کنونی نباید گذاشت ، به خریت می زند . او همچنین این واقعیت عینی را هم نمی بیند که رئیس جمهور فعلی آمریکا از نسل همان بردگان است که در پرتو دموکراسی غربی ، اینک به این مقام رسیده است . چیزی که برای اقلیت های قومی و مذهبی و سیاسی ایران ، مطابق نص صریح قانون اساسی فعلی نظام ولایت فقیه ، محال مطلق است . از مقولاتی چون روایی برده داری در اسلام و اینکه تمامی آن ائمه و معصومین مورد اشاره ایشان همواره برده و غلام داشته اند و همچنین رفتار زشت و غیر انسانی ای که در طول سالیان اخیر در همین کشور خودمان با برادران افغان شده است که صد بار بدتر از برده داری بوده است ، می گذرم و بحث را برای زمان دیگری می گذارم .

جان کلام اینکه : آقای احمدی نژاد اگر پنداشته ای که می توانی با این نوع روشها و تاکتیکهای جنگ روانی و دروغ های آنچنانی همه جهان را برای همیشه فریب بدهی ، باید بگویم که خر خودتی و آن رهبر بی کفایتت !

بزودی روزی فرا خواهد رسید که تنها صدای قابل شنیدن از ایران ، تو نخواهی بود و تشت رسوایی نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی از آسمان بر زمین خواهد خورد ... آنچه امروز تو را در انجام این رفتارهای دلقک مآبانه و مسخره آمیز ، جری کرده است ، هنر تو و استادانت نیست بلکه بی هنری و کج سلیقگی سیاسی و مقدار زیادی باد دماغ مخالفین نظام مورد حمایت توست که با عدم دستیابی به یک اتحاد قابل لمس توسط کشورهای خارجی ، باعث شده اند که صدای تو تنها صدای ایران برای دنیا باشد . این جمله آخر را با همه دردناکی اش نوشتم تا همگان بدانند که عیبی اگر هست فقط احمدی نژاد تنها نیست

No comments:

Post a Comment