Monday, March 18, 2013

از بی خاصیتی اصلاح طلبان حکومتی همین بس که بعد از 16 سال هنوز نتوانسته اند کسی را جایگزین خاتمی کنند. به این می گویند قحط الرجال!

در خبرها آمده است که تعداد زیادی از اصلاح طلبان حکومتی جمهوری اسلامی دوباره دست به دامان محمد خاتمی شده اند تا دوباره بیاید و خودش را برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا کند. خاتمی کسی است که به شهادت سخنان خودش تنها یک تدارکاتچی بود و هرگز نتوانست از پشتیبانی رأی میلیونها ایرانی به نفع پیشبرد جمهوریت و دموکراسی استفاده کند و همیشه منافع مردم را در پای منافع و مطامع ولی فقیه به قربانگاه برد. از این ها گذشته، اصلاح طلبان با این کار نشان دادند که اندیشه پویایی ندارند و در طول این همه سال هنوز نتوانسته اند کسی را همپا و هم ارز محمد خاتمی تولید و به عالم سیاست معرفی کنند . به این پدیده در اصطلاح سیاسی می گویند سترونی ( عقیمی ) سیاسی . اگر غیر از این بود باید تاکنون باید حداقل می توانستند فرد دیگری را داشته باشند تا مجبور به بازگشت به 16 سال قبل نشوند

No comments:

Post a Comment