Monday, March 18, 2013

باراک جان، برادر! آب در هاون نکوب، کسی که با ماشین از روی مردم خود رد می شود و خم به ابرو نمی آورد، نهال دشمنی را هرگز بر نمی کند

پیام نوروزی زیبا و دلنشین باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را دیدید و شنیدید . اگر چه مخاطب ابن پیام، بیشتر دولت و نه ملت ایران بود اما واقعیت آن است که همین الآن حاکمان جمهوری اسلامی - که زنده به دشمنی و عداوت با جهانیان هستند - در فکر ( باصطلاح خودشان ) پاسخی دندان شکن به این پیام نوروزی هستند تا مگر بتوانند آن را مانند همه واقعیت های دیگر امروز جهان وارونه جلوه نمایند . بنابراین باید با اوباما گفت:  باراک جان، برادر! آب در هاون نکوب، کسی که با ماشین از روی مردم خود رد می شود و خم به ابرو نمی آورد، نهال دشمنی را هرگز بر نمی کند که اگر اینکاره بود وضع کشور و مردم ما بهتر از اینی بود که هست. اینان بیش از آنکه به فکر ایران و ایرانی باشند به فکر لبنان و سوریه و ونزوئلا و ... هستند و دم عیسوی شما هم در آهن سرد اینان اثری ندارد چرا که گفته اند: نرود میخ آهنی فرو در سنگ

No comments:

Post a Comment