Wednesday, March 13, 2013

براستی پاپ فرانسیس کجا و سید علی خامنه ای ولی امر سه راه آذربایجان کجا ؟

لحظاتی پیش با برخاستن دود سفید از فراز نمازخانه سیستین در واتیکان، پاپ جدید انتخاب شد. انتخاب پاپ که وظیفه رهبری ، معنوی یک میلیارد و دویست میلیون مسیحی کاتولیک و بلکه سایر شعب و فرق مسیحی را بعهده دارد همواره یکی از خبرسازترین اتفاقات در جهان بوده و هست . تمام دنیا چشم به آن پنجره کوچک می دوزد تا ببیند پاپ جدید کیست ! این مقدمه را داشته باشید تا مقایسه ای انجام دهیم مابین این تحول و آنچه در مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی در سال 68 در ایران اتفاق افتاد. کسی که طرفداران و جیره خورانش او را رهبر و ولی امر مسلمین جهان می دانند و خودش نیز این ادعای موهوم را باور کرده است، طی یک خیمه شب بازی عجیب و غریب سیاسی توسط هاشمی رفسنجانی که این روزها مثل سگ از این انتخابش پشیمان است، انجام شد. اگر کسانی یا رسانه هایی هم در آن زمان مشتاق بودند تا بدانند که جانشین خمینی کیست به این خاطر بود که ببینند آیا امکان دارد ایران، کشوری که ده سال از انقلابش گذشته بود و جنگی خانمانسوز را به همراه کشتار هزاران هزار نفر از فرزندان این آب و خاک تجربه کرده بود چگونه قرار است در مسیر ثبات و تعادل قرار گیرد و هیچ کسی در فکر این بود که مثلاً مسلمانان جهان از یتیمی درآمده اند و اینک کسی پیدا شده که "ولی امرشان" باشد. شرم آور است وقتی می بینم خامنه ای و مزدورانش او را هم ارز و هم سنگ کسی قرار می دهند که به شهادت تصاویر پخش شده، بعنوان یک رهبر واقعی مذهبی ( با احترام به عقاید همه انسانها ) در میان چه شور و شوقی انتخاب و معرفی می شود. براستی پاپ فرانسیس کجا و سید علی خامنه ای ولی امر سه راه آذربایجان کجا ؟

No comments:

Post a Comment