Wednesday, March 20, 2013

بهار ایرانی بر همگان خجسته باد

احساس عجیبی به من میگه امسال شاهد بهار ایرانی واقعی خواهیم بود . امیدوارم این بهار همونی باشه که مردم رنجدیده کشور ما مستحق و منتظرش هستن. زنده باد آزادی و پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment