Monday, March 8, 2010

سیمین بهبهانی " شاعر " است نه شاعره

در خبرها آمده بود که امروز ( آنهم دقیقاٌ امروز که روز جهانی زن است ! ) از خروج خانم سیمین بهبهانی سراینده بزرگ ایران و بقولی سیمین بانوی شعر ایران ، که بقصد سفری کوتاه عازم کشور فرانسه بود ، جلوگیری کردند .
از حماقت و کم اندیشی و کج سلیقگی رژیم جمهوری اسلامی همین بس که در چنین روزی مرتکب چنین کاری می شود و با تکرار مجدد اشتباهات حماقت آمیزش روز بروز بر عمق باتلاقی که در آن گرفتار شده است ، می افزاید .
آنچه من را وادار به نگارش این چند گزاره کرد ، نه اصل خبر است و نه تحلیل و تفسیر آن ( که خوشبختانه بسیار به آن پرداخته اند و میپردازند ) بلکه انگیزه من از آن جا شروع شد که از چند رسانه دیداری و شنیداری شنیدم و در چندین وب سایت دیدم که از خانم سیمین بهبهانی بعنوان " شاعره " و نه شاعر یاد شده است . اگر چه خود واژه " شاعر " نیز واژه ای عربی است و بهتر است با واژه " سراینده " جایگزین گردد ، ولی حتا با قبول ارفاقی این واژه ، معتقدم ما هیچ نیازی به تأنیث ( مونث سازی ) آن نداریم و همانطور که زنان را با عباراتی همچون " معلمه " یا " مدیره " نام نمیبریم نیازی هم با اطلاق " شاعره " نیست و از همان واژه " شاعر " میتوان استفاده کرد . بالاخره باید از یک جا آغاز کنیم .
زنده باد آزادی
|اینده باد ایران

2 comments:

 1. ديدگاهت شيرين است گرچه كمي سنگين است.
  بد نيست واژه هاي عربي نوشته خود را كمي كمتر كنيد كه كارايي بهتري خواهد داشت. براي نمونه بجاي تانيت مي توانيد بنويسيد "زنانه سازي" و بجاي اطلاق مي توانيد بنويسيد "كاربرد".

  و باز هم دانش فروشي مرا ببخشيد در اين انديشه ام كه "معلمه" عبارت است يا واژه.

  ReplyDelete
 2. اشکال آن دوست در مورد غلط بودن وب سایت و شکل ترکیب اضافی در فارسی درست نیست. در فارسی گرچه کم معمول است ولی ترکیب اضافی را میتوان وارون هم به کار برد و غلط نیست. مثل «دارو خانه» بجای «خانه‌ی دارو» یا «شاه کار»، «روح بخش» بجای «بحشنده‌ی روح». در فارسی صفت و موصوف را هم میتوان وارون بکار برد. چون: «نوجوان» بجای «جوان ِ نو». یا مثلا «بزرگ اندیشمند»، «سفید آب»، «بزرگ رهبر»، «دراز راه»، «درشت اندام» و غیره. البته این گونه ترکیب گاهی شکوه ویژه‌ای به سخن میدهد یا معنای متفاوتی را القا میکند، که نسبت به ترکیب معمول روح متفاوتی دارد.

  همین بالا دوست پیامگذار «دانش فروشی» را بکار برده‌اند، بجای «فروش ِ دانش ِ من» یا «فروشندگی ِ دانش از جانب من».

  نتیجه: عوض کردن جای مضاف و مضاف علیه یا صفت و موصوف در فارسی لزوما غلطی گرامری نیست. بویژه در مورد واژه‌سازی یا ورود کلمات نو، براحتی میتوان آنرا به کار برد (مثل وب سایت) در حالی که در انگلیسی اگر این کار را بکنید غلط است (تا جایی که میدانم).

  امیدوارم اشتباه نگفته باشم.

  در ضمن واژه مصوب فرهنگستان برای وب سایت، وب گاه است. هم‌ارز «تارنما» هم کم در اینترنت استفاده نمیشود.

  ReplyDelete