Friday, March 26, 2010

احتمال نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در بالاترین

هدف اصلی سایت بالاترین ، کمک به گردش سریع و راحت اطلاعات است . این اطلاعات ، در قالب خبرها و لینک ها و مقالات و نظرات ، به گردش در می آید و متناسب با اقبال اعضای رسمی سایت و کسب امتیازات لازم - که علی الاصول به میزان صحت خبر ، جذابیت موضوع و رعایت کامل قوانین سایت بستگی دارد - امکان انتشار در سطح بسیار وسیع یا بسیار کم ، پیدا می کنند .
بدیهی است با توجه به همین خصیصه منحصر بفرد ، سایت بالاترین دوستان و دشمنان زیادی پیدا کرده است .
از جمله دشمنان قسم خورده این سایت میتوان به رژیم جمهوری اسلامی اشاره کرد که همواره بصورت نهان و آشکار در صدد سنگ اندازی و اتهام زنی به این سایت بوده ، هست و خواهد بود .
بارها و بارها دیده ایم که روزنامه کیهان که تریبون اصلی و ویترین تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی است به ایراد اتهامات واهی به این سایت پرداخته است .
در همین راستا ، میتوان چنین برداشت نمود که کسانی که بعنوان اعضای سایت بالاترین ( که قطعاٌ امکان شناسایی تک به تک شان براحتی میسر نیست ) اقدام به دادن امتیازهای منفی ، آنهم بصورت فله ای به انواع و اقسام لینک ها میکنند ، خواسته یا ناخواسته ، با ایجاد مانع بر سر راه اطلاع رسانی آزاد ،آب در آسیاب دشمن اصلی این گردش آزاد اخبار که همانا رژیم جمهوری اسلامی است ، می ریزند .
این فرض ، بسیار خوشبینانه است و بقول معروف " انشاءالله که گربه است ! " چرا که اگر کمی با بدبینی به موضوع نگاه کنیم ، میتوان به راحتی این افراد را منتسب مستقیم به رژیم دانست .
بنابراین بر ما و بر مسئولین محترم سایت بالاترین - که انصافاٌ نقش بسزایی در حرکت رو به جلوی جنبش آزادیخواهی ایرانیان در سراسر پهنه گیتی دارد - است که به دقت این افراد را زیر نظر بگیریم و با ارائه ادله محکمه پسند و با رعایت کلیه قوانین سایت ، نسبت به گزارش تخلف ایشان ، اقدام نموده و سایت را پاکسازی کنیم .
در خاتمه لازم به توضیح است که نگارنده به هیچ عنوان قصد اتهام زنی به هیچ عزیزی را نداشته و ندارد و تنها به طرح یک احتمال پرداخته است . شخصاٌ هیچ اعتقادی به دادن امتیاز منفی ندارم چرا که بر این باورم که سطح آگاهی و شعور در میان اکثریت بالاترینی ها به اندازه ای است که نیاز به این مجازات ها نیست . بعنوان شاهد این مدعا میتوان به لینکهای متعددی اشاره کرد که به دلیل عدم اقبال ، هرگز دیده نمیشوند .
زنده باد آزادی بیان

No comments:

Post a Comment