Thursday, May 13, 2010

در جنبش سبز آزادیخواهی ایرانیان ، اسلحه جایی ندارد

خبر،بسیار فوری و شوکه آور بود : پنج نفر از فرزندان این آب و خاک ، اعدام شدند .
اگر چه واکنش ایرانیان در تمام جهان بسیار خیره کننده و قابل توجه بود و هنوز هم سیل اعتراضات جهانی به این رفتار غیر انسانی و دیو صفتانه رژیم سفاک و خونریز جمهوری اسلامی ادامه دارد ، اما در گوشه هایی از خبرها ، شاهد برخی اعمال واکنشی از جانب عده ای از هم میهنانمان بودیم . خبر حمله نیروهای پژاک ( حزب زندگی آزاد کرد - که امیدوارم بزودی جای خود را به حزب زندگی ازاد و انسانی همه ایرانیان بدهد ) به نیروهای رژیم در برخی مناطق کرد نشین ، اگر چه هنوز تأیید نشده است ولی با فرض صحت ، میتوان اینگونه برداشت کرد که زنجیره خشونت ، انگار قطع شدنی نیست و این دور و تسلسل باطل کما کان ادامه دارد . اینکه ما اجازه بدهیم جمهوری اسلامی برای ما برنامه ریزی کند و به ما بگوید چکار کنیم ( طبیعت رفتارهای واکنشی چیزی غیر از این نیست و به انفعال افتادن در مقابل جمهوری اسلامی ف تنها و تنها آب به اسیاب دشمن ریختن است ) کمکی به رسیدن ما به نقطه هدف نمی کند هیچ ! ما را از مسیر مبارزات انسانی و حق طلبانه خود نیز خارج می کند . واقعین آن است که خشونت ، خشونت می آورد و نباید اجازه داد که سطح این خشونت بالاتر از اینی که هست برود . ما یک بار تجربه تلخ انقلاب اسلامی را در کیسه خاطرات خود داریم . آنجا که خشونت عریان از هر دو طرف ، نهایتاً منجر به برقراری یکی از خشن ترین و دیکتاتوری ترین رژیم های عصر حاضر شد . آنجا که مردم ایران بدون توجه به امر منافع ملی و سرمایه های مردمی ، اقدام به آتش زدن بانک ها و ادارات دولتی زدند و سرمایه ملی خود را آتش زدند . در مراسم عاشورای امسال ، اما شاهد آن بودیم که حتا یک سنگ هم بسمت بانک یا اداره ای پرتاب نشد و نشان داد که ماهیت این جنبش که بر مبنای عقل و درایت و آگاهی بنا شده است ، با انقلاب اسلامی تفاوت اساسی دارد و اتفاقاً نقطه قوت این جنبش در همین صلح آمیز و خشونت گریزی ان است . کشیدن اسلحه و کشتن دیگران کمکی به احقاق هیچ حقی نمی کند . این را تاریخ نشان داده است . در عوض شاهد آن هستیم که دبیر کل یکی از احزاب قدیمی کردها که سابقه طولانی درمبارزه مسلحانه با رژیم جمهوری اسلامی دارد ، اینک دست به اسلحه خطرناکتری ( برای دشمن ) زده است . بله ! دست به قلم شده و مقاله و مطلب می نویسد . به نسخه امروز سایت گویا نیوز مراجعه کنید و این پدیده مبارک را ببینید . امیدوارم روزی برسد که هر کس حرف حقی دارد ، بتواند و بخواهد که حرف خود را از زبان قلم به دیگران ابلاغ کند و نه از زبان تندخوی اسلحه ! آری ، در جنبش سبز ازادیخواهی ، دموکراسی جو و حق طلبانه امروز ما ایرانیان ، اسلحه بهیچ عنوان جایگاهی ندارد و این بدترین خبر برای دیکتاتور است .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment