Tuesday, May 18, 2010

آقای خامنه ای ، حالا که رئیس قوه قضائیه توپ را انداخت تو زمین شما ، اگر جرأت داری دستور جلب موسوی و کروبی رو صادر کن

در خبر ها آمده بود که شیخ صادق لاریجانی ( لاری کوچیکه ) رئیس قوه قضائیه در پاسخ به نامه 175 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی - که نام و مشخصات همه شان در حافظه مردم محفوظ خواهد ماند برای روز حساب و کتاب - در خصوص درخواست دستگیری و محاکمه بقول خودشان سران فتنه ، گفته که من بدون نظر ایشان ( خامنه ای ) هیچ کاری نمیکنم یعنی هیچ کاری نمیتوانم بکنم و این هم یعنی هر اتفاقی که در قوه قضائیه می افتد با نظر شخصی خامنه ای انجام می شود و مسئولیت تام و تمام کلیه فجایع با ایشان است . از اینجا نیز میتوان به این نتیجه رسید که خامنه ای به رغم همه جسارت و بیرحمی که تا کنون نشان داده ، جرأت صدور دستور جلب پیشروان ( و نه رهبران ) جنبش سبز را ندارد و لازم است از همینجا به ایشان بگوییم که موسوی و کروبی خط قرمز ما هستند و ما بر عکس شما کسی نیستیم که از خط قرمز مان بگذریم و ککمان هم نگزد آنچنان که شما در جریان مبادله سوخت اتمی رد شدید و اتفاقی هم نیفتاد ! پس با تمام وجود فریاد میزنیم : آقای خامنه ای ، اگر جرأت داری دستور جلب را صادر کن تا ببینی توفان یعنی چه !
زنده باد آزادی و پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment