Tuesday, October 12, 2010

اولین معدنچی شیلی لحظاتی قبل به سلامت از عمق 625 متری بیرون آمد

مفتخرم باطلاع برسانم که لحظاتی پیش اولین معدنچی شیلیایی به نام فلورنسیو 31 ساله پس از 68 روز از زیر زمین خارج شد و مورد استقبال همسر و فرزندش و همچنین رئیس جمهور شیلی قرار گرفت و پس از 3 دقیقه به بیمارستان منتقل شد .

No comments:

Post a Comment