Sunday, October 24, 2010

بالاخره خامنه ای یک حرف درست و حسابی زد

بسیج یکى از آیات قدرت الهى است و در فتنه ۸۸ اشتباه نکرد

دقیقاً ! این همان چیزی است که ما هم سالهاست داریم آن را فریاد میزنیم . بسیج ، دقیقاً برای همین منظور تأسیس و تجهیز شد و از فردای جنگ ایران و عراق ، در راستای همین هدف سازماندهی شد . این را بخصوص خطاب به آن دسته از عزیزان اصلاح طلبی می گویم که اصرار دارند بگویند بسیج از اهداف خودش منحرف شده است و سعی وافر دارند تا تصویر معکوسی از بسیج در اذهان مردم بوجود آورند . بیشتر خطابم به همراهان پیشروی جنبش ، آقایان موسوی و کروبی است که تلاش می کنند ایده آلهای ذهنی خود را ( اگر چه با نیت خیر ) در قالب نامه و بیانیه به همراهان دیگر جنبش منتقل سازند و بسیج را یک نیروی مردمی معرفی کنند . آری عزیزان ، من هم با خامنه ای موافقم : بسیج واقعاً در سال 88 اشتباه نکرد و دقیقاً همان کاری را کرد که برای انجامش تجهیز مالی و نظامی شده بود . کشتار مردم وظیفه اصلی بسیج است . ما نیز باید با واقعیتهای تلخ جامعه مان روبرو شویم و دوست و دشمن خود را بشناسیم . واقعیت ملموس و عینی ایران ما این است که بسیج یک نیروی میلیشیایی است که تنها هدف آن پشتیبانی از حاکمیت استبدادی جمهوری اسلامی و سرکوب مردم ایران است

No comments:

Post a Comment