Thursday, December 8, 2011

آقای رامین مهمانپرست ! شرافت و انسانیت و هویت و موجودیتت را چند فروخته ای ؟

در پی راه اندازی وبسایت سفارت مجازی آمریکا به زبان فارسی و فیلتر شدن آن توسط عوامل رژیم - که در جای خود بسیار قابل بحث است ولی موضوع بحث من نیست - سخنگوی وزارت خارجه رژیم دوباره دست به یک شاهکار جدید زد ! ایشان که ظاهراً هیچ علاقه ای به مطرح کردن دلایل فیلتر شدن سایت توسط دوستان شان ندارند و از آن به راحتی می گذرند عنوان کرده اند که راه اندازی این وبسایت اعتراف به اشتباه دولت ایالات متحده آمریکا در قطع روابط با ایران است ! بعنوان یک خواننده وقتی این جمله را دیدم بارها و بارها آن را خواندم تا مطمئن شوم که اشتباه ندیده ام . اگرچه واقعاً انتظار بیش از این از سخنگوی وزارت امور خارجه دولت کودتایی احمدی نژاد و نظام خامنه ای نمی توان داشت اما دوست دارم از ین آقای مهمانپرست چند پرسش ساده بپرسم : 
جناب آقای مهمانپرست ؛
شما که می گویید اساساً آمریکا نباید رابطه اش را با ایران قطع می کرد و همچنان سفارتش در تهران را باز نگاه می داشت می توانید بگویید که که آیا : 
 به سفارت ایران در واشینگتن حمله شد یا سفارت آمریکا در تهران ؟
کارمندان و دیپلماتهای ایرانی به مدت 444 روز به اسارت گرفته شدند یا آمریکایی ها ؟ 
در طول 33 سال گذشته این آمریکاییان بودند که دائم بر طبل دشمنی کوبیند و فریاد مرگ بر ایران سر دادند و پرچم ایران را آتش زدند یا عوامل وابسته به رژیم شما و یا حداکثر مشتی دانش آموز بیخبر از همه جا که آلت دست دوستان شما شده بودند ؟ 
آیا در آمریکا بر سر ازسرگیری روابط با ایران بین جناحهای سیاسی دعواست یا در ایران ؟ 
و دست آخر اینکه : آقای مهمانپرست ، شما که حاضرید بیایید و هر چیزی را بگویید و ابایی هم ندارید که حتا فرزندانتان از شما درس بگیرند ، خودتان را چند فروخته اید ؟

No comments:

Post a Comment