Thursday, December 15, 2011

به سکوت و بی تفاوتی فعالان سیاسی نسبت به فعالیت های اخیر رضا پهلوی اعتراض دارم

اخیراً شاهد فعالیت های روزافزون آقای رضا پهلوی در راستای کسب توجه جهانی نسبت به مسائل ایران هستیم. این فعالیت ها که بعنوان نمونه ای از آنها می توان به ارسال نامه سرگشاده به باراک اوباما در خصوص سرنوشت هم میهنان مان در کمپ اشرف و تدوین شکایت نامه از علی خامنه ای به جرم جنایت علیه بشریت و نقض آشکار حقوق بشر، اشاره کرد. صرف نظر از هر نتیجه ای که این فعالیت ها بدنبال داشته باشد، باید اذعان داشت که این نوع ابتکارات نشاندهنده فراغت ایشان از هر نوع مسلک سیاسی و فراحزبی بودنشان است . واقعیت تلخ و آزارنده این است که سالهاست همگان دارند با رژیم مبارزه می کنند و آخرش به این نتیجه رسید ایم که باید در کنار هم و دست در دست هم دهیم تا بتوانیم برای آینده فرزندان مان ( از خودمان که گذشت ) مفید باشیم. پرسشی  دارم : آقایان شما را چه می شود؟ اگر در ادعای مبارزه و آزادیخواه بودن صادق هستید و به غیر از ایران نمی اندیشید چرا پشت این مرد نمی ایستید؟ چرا از او حمایت نمی کنید؟ اتحاد و حمایت سر من را بخورد! چرا در مقابل این فعالیت ها سکوت کرده اید و بی تفاوت مانده اید؟ گناه این مرد چیست که پدر و پدربزرگش شاه آن کشور بوده اند و با استانداردهای آن زمان کم برای مملکت زحمت نکشیدند؟ بخشی از شما تحصیلکرده ها و بورسیه های همان زمان هستید؟ تازه، گیرم که با سلطنت و شاه مخالفید، مگر این مرد ادعای شاهی و سلطنت دارد؟ مگر بارها نگفته است که به تنها چیزی که می اندیشد آزادی ایران و برگزاری انتخابات آزاد است؟ شما را به تمام مقدسات تان سوگند می دهم، پشت این مرد را بگیرید و با این کار خار چشم دیکتاتور شوید ... آیندگان در مورد شما بخوبی قضاوت نخواهند کرد اگر ... ! من به شما و سکوت و بی تفاوتی تان اعتراض دارم

1 comment:

  1. اعتراض شما قابل احترام است ولي شما به عنوان يكي ايراني كاره ديگري از دستتان بر مياد اقاي معترض؟

    ReplyDelete