Sunday, February 14, 2010

واقعیت شیرینی که تظاهرات دولتی 22 بهمن به من نشان داد

خلاصه عرض کنم که آنچه من از خبرها و دیدن فیلم ها و عکسهای مربوط به تظاهرات دولتی روز 22 بهمن ، شامل
1 - فیلم اتوبوس های در حال حرکت در مسیرهای منتهی به تهران
2 - عکس های مربوط به زنجیره اتوبوس های پارک شده در حاشیه میدان ازادی
3 - عکس های گوگل از جمعیت حاضر در میدان
4 - ترفندهای فیلم برداری صدا و سیما در استفاده از فیلترها و قطع کردن صدا و تصاویر کلوز آپ
و دهها سند و شاهد و مدرک دیگردریافتم ، این واقعیت بود که
حکومت جمهوری اسلامی قادر به جمع کردن حتا صد هزار نفر طرفدار از میان جمعیت ده - دوازده ملیونی تهران نیست و این بسادگی ، بمعنای این واقعیت است که اینان کمتر از یک درصد - 1% - در میان مردم طرفدار دارند .
توضیح اینکه : به عمد از کلمه " مزدور " استفاده کردم چون حقیقتاٌ اینها مزدورند و در ازای مزد و خوراک خود را به دولت کودتایی می فروشند .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران
ما پیروزیم چون بیشماریم

No comments:

Post a Comment