Saturday, February 13, 2010

آقای علی مطهری ، شما اگر راست می گویید وظایف نمایندگی خودتان را درست انجام دهید

با توجه به آنچه مدت هاست در جریان نا آرامی ها و اعتراضات مردمی جنبش سبز آزادیخواهی ایرانیان ، از جانب دولت کودتا انجام می شود و در روز 22 بهمن به اوج خود رسید ، پرسشی از آقای علی مطهری نماینده مجلس اسلامی که چندی است در هیئت یک آشتی دهنده و ناصح ظاهر شده است و چپ و راست افاضات می فرمایند ، دارم .
آقای علی مطهری ، آیا در لایجه بودجه ارائه شده از جانب دولت کودتا یی اجنبی ساخته ، ردیف بودجه ای بخصوصی برای تظاهرات سازی و چماق کشی در نظر گرفته شده است یا نه ؟ هزینه های میلیاردی جابجایی مزدوران رژیم از شهرستانها به تهران و اسکان و تغذیه و ... و همچنین دستمزدهای آنچنانی به چماق کشان و مزدوران رژیم ، از چه محلی تأمین میشود ؟ شما اگر راست می گویید همین یک قلم را به چالش بکشید تا بدانیم چه کسی راست می گوید ! این عرصه جدید فعالیت مشروع و قانونی و صد البته وظیفه اصلی شماست " تا سیه روی شود هر که در او غش باشد " . والسلام
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

1 comment:

  1. به نظر شما مشگل جنبش سبز ( ما ) کجاست ؟ به نظر من مشگل ما ایرانی ها یکی و بیش از یکی نیست و آن این دین اسلام کذائی است. سفسطه و مغلطه هنوز هم در سران جنبش سبز متداول و معمول است. بطور مثال : همه میدانیم که خمینی به مردم دروغ گفت . همه میدانیم که خمینی هزاران ایرانی را قتل عام کر و .... باز هم سران جنبش سبز از خمینی به نیکی یاد میکنند و می خواهند به آن زمان برگردند. این جنبش باید رفته رفته سران واقعی را بشناسند و مسیر خود را مشخص کنند و باز مانند سال ٥٧ به چاه نافتد. در اینکه ما جنبش سبز پیروز خواهیم شد شکی نیست در این مورد اطمینان داشته باشید که مردم به آخوند ها پیروز خواهند شد چرا ؟ برای اینکه کسی که بیدار شد دیگر نمیتوان به خواب برد بیدار شده، فهمیده ، دیگر عملی نیست که دوباره به چرندیات و دروغهای آخوند ها گوش بده . با اینکه من برای پیروزی مردم روز شماری میکنم ولی به نفع جنبش است که کمی طول بکشد و جا بافتد و دوباره به دام افرادی مثل خاتمی ، مثل کدیور و کسانی که میخواهند به زمان اول انقلاب ٥٧ برگردند ، نافتد.درود فراوان بر شما و تمام مردم آزادی خواه ایران

    ReplyDelete