Friday, February 5, 2010

لیست به روز شده ی ذوب شدگان در ولایت جور و جهل و فساد ! قضاوت با خودتان

واقعاٌ مایه آبروریزی است . نه !؟ بیایید برای لحظاتی فرض کنیم که اصلن چیزی به نام " جنبش سبز " هرگز وجود نداشته است - یادتان باشد این فقط یک فرض است .
لیست زیر ، حاوی تک ستاره های لشکر ذوب شدگان در ولایت " علی آقا " است . من فقط اسامی را لیست می کنم و شما به سلیقه خودتان وجه بارز شخصیتی هر کدام از این افراد را در ذهن خودتان مجسم کنید ( از جمله دزد ، قاتل ، ابله ، فاسد و ... ) . ببینید واقعاٌ رهبر حکومتی که گل سر سبد طرفدارانش این جانورات باشند ، چه عاقبتی خواهد داشت و سرانجام حکومتش چه خواهد شد ؟ و اینک لیست :
1 - محمود احمدی نژاد
2 - روح الله حسینیان
3 - حسین شریعتمداری
4 - سعید مرتضوی
5 - محمد جواد لاریجانی
6 - جعفر شجونی
7 - مهدی کلهر
8 - محمد رضا نقدی
9 - احمدرضا رادان
10 - مصطفی پورمحمدی
11 - فاطمه رجبی
12 - صادق محصولی
تا همین جا بس است . میدانم از این نوع آدمها کم نیستند و میتوان یک لیست چندصد نفره ایجاد کرد ، اما اعتقاد دارم تنها وجود همین 12 تفنگدار بس است تا پدر صاحب بچه و آبروی هر رژیم و رهبری را ببرند و بر زمین بنشانند .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment