Wednesday, February 10, 2010

شعار ما اینست : مرگ بر وابسته

از بعد از کودتای انتخاباتی ، جریان شعار دادن علیه کشورهای خارجی سمت و سوی گاه بامزه و خنده داری پیدا کرده است .
رژیم کودتایی اصرار دارد چنین وانمود کند که ریشه همه مشکلات دنیا را در آمریکا و انگلیس است بدون آنکه به روی خودش بیاورد که این آمریکا و انگلیس بودند که زمینه های اصلی پیدایش خودش را فراهم کردند .
از این طرف هم مردم ، بنا بر سابقه تاریخی تلخی که از روسیه دارند و البته مستنداتش هم موجود است و همچنین با توجه به مشابهتهای شکل حکومتی کشور چین با جمهوری اسلامی و دهها مشترکات دیگر از جمله آمار اعدام و دربند کردن روزنامه نگاران و کمک های چین به رژیم ، شعار مرگ بر روسیه و مرگ بر چین سر می دهند .
در خبرها همچنین آمده است که جمعی دانشجو نما - شما بخوانید بسیجی مزدور - دیروز در مقابل سفارتخانه کشورهای فرانسه و ایتالیا تجمع کرده و ضمن پرتاب اشیا به طرف سفارتخانه ، اقدام به دادن شعارهایی نظیر مرگ بر فرانسه و مرگ بر ایتالیا داده اند .
من پیشنهاد میکنم ، ما بجای دادن شعار علیه هر کشور دیگر ، تکلیفمان را با خودمان و با رژیم روشن کنیم و یکصدا فریاد بزنیم " مرگ بر وابسته " تا بقول معروف : تا که رسوا بشود هر که در او غش باشد .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment