Saturday, January 15, 2011

دادگاه ترور رفیق حریری و نتایج آن ممکن است نقطه عطفی در مبارزات برحق مردم ایران بوجود آورد

چند روز به اعلام عمومی نتیجه دادگاه عاملین ( و احتمالاً آمرین ) ترور رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان نمانده است . واکنش عجیب حزب الله لبنان ( شما بخوانید طفل حرامزاده جمهوری اسلامی ) این احتمال را تقویت کرد که ممکن است تمام شایعات مبنی بر دست داشتن حزب الله در این ترور وحشتناک صحت داشته باشد . از طرفی دیگر شایعاتی مبنی بر دست داشتن مستقیم خامنه ای در صدور دستور این ترور نیز لحظه به لحظه قوت می گیرد . حال می توان فهمید چرا چند وقت پیش در جریان دیدار رئیس یکی از امیر نشینان اطراف خلیج فارس ( یادم نیست کدامشان بود اگر چه چندان مهم هم نیست که چه کسی بود ) با او ، خامنه ای از پیش کلیه نتایج حاصله از این دادگاه را پیشاپیش رد کرده و آن را به باد انتقاد و تمسخر گرفت . بقول معروف " چوب را که برداری ، گربه دزده هوای کار دستش میاد " . اکنون با اتفاقاتی که در تونس بوقوع پیوسته و همچنین تظاهرات مردم افغانستان علیه سران رژیم و واکنش سریع و احمقانه مسئولین سیاست خارجی ایران ، فضای افکار عمومی جهانی به هیچ عنوان به نفع خامنه ای و مزدورانش نیست . حال اگر همه این شایعات و اطلاعات درز کرده صحت نیز داشته باشد میتواند داستان را برای جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای از اینی که هست نیز بدتر کند . باید نشست و در انتظار اعلام نتایج دادگاه ماند . به گمان من این واقعه می تواند مسبب وقایعی در سطح منطقه ای و جهانی و داخلی گردد که با تکیه بر خشم و نارضایتی عمومی مردم از حاکمیت ، تبدیل به آتشی گردد که جمهوری اسلامی را در شعله های خود یکسره به خاکستر تبدیل کند . منتظر نقطه عطف جدیدی در مبارزات حق طلبانه مردم ایران باشید . زنده باد آزادی

No comments:

Post a Comment