Friday, January 28, 2011

دکتر داریوش همایون درگذشت ! یادش گرامی باد

کمی بیش از یک سال پیش در جلسه ای دوستانه در خدمتش بودم . سخنرانی مبسوطی دربار سابقه تاریخی و زمینه های برقراری دموکراسی ایراد کردند . آنچه در مورد ایشان برای من بسیار جالب بود ، تقوای سیاسی و منطق حاکم بر گفتارشان بود . همین الان شنیدم که در پی یک زمین افتادگی ساده به حالت کما رفته و پس از یک هفته رخت از جهان برکشیده اند . ایران فرزندی راستین و عالم سیاست بزرگمردی را از دست داد . یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

در این لحظات غمبار خطاب به او که رفت و آزادی میهنش را ندید می گویم
:

سال ها صبر بباید پدر پیر فلک را ...
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

1 comment:

  1. پیش بینی از حوادث سال های آینده ایران و جهان تا سال ظهور -

    ظهور كمتر از ده سال دیگر

    http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103&catid=52

    ReplyDelete