Friday, November 11, 2011

خامنه ای و تهدیداتش بیش از هر زمان دیگر من را به یاد صدام و قذافی می اندازد ! واقعاً خنده دار است

در اینکه هم در میان مسئولین نظام ولایت فقیه و هم در میان دولت اسرائیل و کشورهای دیکتاتوری منطقه از جمله رژیم بشار اسد دیوانه هایی وجود دارند که تمام هم و غم شان این است که جنگی اتفاق بیفتد و در این میان جنبش های مردمی دموکراسی خواهانه  در منطقه تحت الشعاع قرار گرفته و برای سالها به تعویق بیفتند شکی نیست اما آنچه در این میان برای من بعنوان یک ایرانی ، بسیار جالب و صد البته مهم است این است که بخصوص در میان حکومتگران ایرانی ، هنوز هیچ نشانه ای از تدبیر و تدبر نمی بینم . اینان دلشان مانند همیشه نه تنها برای این کشور و مردم آن نسوخته و نمی سوزد بلکه تلاش دارند که با تهدیدهای مسخره و تاریخ مصرف گذشته ، دیوانگان آن سمت ماجرا را به جایی برسانند که این جنگ که دودش غیر از چشم مردم به جایی نخواهد رفت ، حتمن اتفاق بیفتد ! مانند همیشه ، این جماعت هدفشان این است که در پرتو این جنگ احتمالی اولاً چند صباحی بر موج احساسات میهن پرستانه مردم سوار شوند ، ثانیاً با انحراف افکار عمومی از اوضاع اسفبار سیاسی و اقتصادی مملکت بر میزان دزدی ها و اختلاس ها و ثروت های افسانه ای شان بیفزایند . صحبت های دیروز خامنه ای که در آن دنیا را به زدن سیلی و مشت و لگد و جفتک و ... تهدید کرد بخشی از همین تحرکات کور و بی نتیجه است . او بیش از هر کس دیگر می داند که دوره جنگ های کلاسیک گذشته است و دیگر مردم هیچ کشوری حاضر نیستند زیر بار دیوانه بازی های سران مملکتشان بروند . همچنین او به این امر نیز واقف است که مردم ایران خاطرات تلخ سالهای جنگ ایران و عراق را که حداقل شش سال آخر آن بدون هدف و نتیجه و تنها ناشی از دیوانگی خمینی و مشتی نافرماندهان جنگی ادامه پیدا کرد ، هرگز از خاطر نبرده و نخواهند برد . صحبت های دیروز خامن ای بیش از هر زمان دیگر من را به یاد رجز خوانی های صدام حسین و قذافی انداخت که حتا تا روز آخر حکومتشان ، واقعیت را ندیده و نپذیرفتند و دست از تهدید جهان برنداشتند . خامنه ای خوب می داند که ارتش عراق در سال 2003 تنها هفت روز توانست در مقابل حمله هوایی و موشکی آمریکا و متحدانش دوام بیاورد و پس از آن دیگر چیزی از آن ارتش باقی نماند . خامنه ای می داند که در صورت حمله احتتمالی آمریکا به ایران تمامی زیرساخت های اقتصادی و نظامی ایران ظرف بیست و چهار ساعت از بین خواهد رفت . شخصاً امیدوارم هرگز این اتفاق نیفتد و دنیا اجازه دهد مردم ایران خودشان برای آینده کشورشان تصمیم بگیرند اما نمی توانم نگرانی ام را از بروز چنین اتفاق ناگواری که قطعاً کشورمان را حداقل پنجاه سال دیگر به عقب خواهد برد ، کتمان کنم . 

No comments:

Post a Comment