Tuesday, November 29, 2011

حکومتی که توانایی محافظت از دفاتر سیاسی کشورهای خارجی را ندارد ، حق ارتباط با هیچ کشور خارجی ندارد

نمی دانم عکس های مربوط به " اشغال " سفارت انگلستان در تهران را دیدید یا نه ، اما آنچه من دیدم چیزی نبود بغیر از اوباش گری و حماقت ، آنهم در حضور باصطلاح نیروی انتظامی که دست در جیب شان کرده اند و سوت می زنند و لابد دستور ندارند که دخالت کنند . به هر حال ، این ما مردم هستیم که باید منتظر عواقب وخیم چنین حرکاتی که تنها از اذهان بیمارگونه ناشی می شود باشیم و بهایش را تمام ملت باید بپردازند . رژیم ولایت فقیه ثابت کرده است که هیچ آدابی و ترتیبی نمی جوید و به هیچ قانونی ، به هیچ عقلی و به هیچ عرفی پایبند نیست . این جماعت دیوانگانی بیش نیستند که متأسفانه زمام اداره کشورمان را بدست گرفته اند و ما تا کی می خواهیم اینها را بر مسند قدرت ببینیم ، نمی دانم ! چنین حکومتی حق ارتباط با هیچ کشور خارجی ندارد و هر دولتی که ذره ای عقل داشته باشد بایستی سریعاً نمایندگی سیاسی اش را تعطیل کند و شهروندانش را از معرض خطر خارج نماید . رژیم جمهوری اسلامی نیازی به مشروعیت بخشی بیش از این ندارد

No comments:

Post a Comment