Thursday, November 24, 2011

حتا برای یک لحظه هم نمی توانم باور کنم که در هزار کیلومتری رفسنجانی یک انسان صادق و پاک وجود دارد

در پی محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی در دادگاه کانادایی به اتهام آدم ربایی و شکنجه و غیره ، بیش از هر زمان دیگر بر این باور خود پافشاری می کنم که حتا در هزار کیلومتری هاشمی رفسنجانی هم نمی توان یک انسان پاک و درست و حسابی پیدا کرد ! هر چه هست تقلب است و دزدی و کثافت کاری و جنایت و خیانت . رفسنجانی همان کسی است که در دورویی و ریا در طول تاریخ بی نظیر است . بارها شده که در اوج انتظار مردم از حمایتش ، سنگ رد به سینه مردم زده است و بر عکس به چاپلوسی خامنه ای و توجیه جنایات او پرداخته است و او بهتر از هر کسی می داند که اگر روزی توفان مردمی به جریان درآید ، او و خاندان و ایل و تبارش اولین کسانی خواهند بود که قربانی این توفان خواهند شد . نمونه آخرش هم همین محکومیت پسرش به جرم آدم ربایی و شکنجه یک هم میهن دیگر ! هویت هاشمی رفسنجانی سالهاست که با دروغ و جنایت و "نان به نرخ روز خوری" در آمیخته است . شاهد عرضم کسانی که در مقطعی و با نیت خدمت به کشور به دم و دستگاه هاشمی نزدیک شدند و خیلی زود یا خود را کنار کشیدند و از او اعلام برائت کردند یا در آتش توطئه رفسنجانی و آدم هایش سوختند و نابود شدند . فراموش نکنیم که محکوم اول بسیاری از جنایت های جمهوری اسلامی در طول سالیان اخیر کسی نبوده است جز هاشمی رفسنجانی . بیشتر جنایتکاران فعلی نظام ولایت فقیه نیز گوشت و پوست و استخوان شان را در زمان همین هاشمی رفسنجانی بدست آورده اند ... نمونه ها بسیار است و از حوصله این نوشتار خارج

1 comment:

  1. برادرعزیز
    تندنرو این فردی که دنبال مهدی هاشمی بوده است اولا خودش کثیف ترازهمه است (آقای بوذری رامی گویم) وثانیابه احتمال ریاد ازسوی همان جناح خاتمی فیدشده است زیرادستشان به مهدی هاشمی ازطریق کانالهای دولتی نرسیده است
    ثالثا بنده هم معتقدم که باید به حساب تمام آقایان واقازاده هایشان (چه ازنوع معمولی وچه ازنوع تواب) باید رسیدگی شود اما آنقدراحمق نیستم که اولویت خودرامهدی هاشمی قراربدهم که اسناد تمام تقلب درانتخابات رابدلیل مسئولیتش درکمیته صیانت آراء دارد ورژیم دنبال دستگیری واعدام وی نظیرمهدی هاشمی درکبس منتظری است و...
    بهرحال سعی کن دشمنی باهاشمی تبدیلت نکند به نوکرخامنه ای

    ReplyDelete