Saturday, March 12, 2011

سال 1390 را سال براندازی جمهوری اسلامی می نامیم

سالهاست که در ایران رسم است که در آستانه سال نو ، دیکتاتور بر صفحه رسانه ملی ! ظاهر شده و سال جدید را برای تأکید بر یک برنامه یا هدف جدید نامگذاری می کند . این نامگذاری که معمولاً بصورت جوک در می آید در حد همان شعار باقی مانده و هرگز صورت عملی به خود نمی گیرد در طول سال با تبلیغات فراوان به خورد خلق الله داده می شود و نهایتاً به فراموشی سپرده می شود .
اینک که در روزهای پایانی سال 1389 هستیم و دامنه اعتراضات مدنی ایرانیان هر روز شکل جدی تری به خود می گیرد ، پیشنهاد می کنم که برای اولین بار ، نامگذاری سال جدید ، اینبار نه از جانب دیکتاتور که از طرف صاحبان اصلی مملکت - مردم - صورت پذیرد و برای اینکه ثابت کنیم که بر عکس هر سال این بار قصد شعار در کار نیست و مردم مصمم هستند که این نامگذاری را در عمل نشان دهند ، سال 1390 را سال براندازی رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی اعلام کنیم . با این شکل مردم از ابتدای سال می دانند که قصد و هدفشان برای سال جدید چیست و در پایان سال به کجا می خواهند برسند .
براندازی رژیم ، تشکیل شورای موقت حکومت به منظور تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی متشکل از نمایندگان واقعی تمام گروههای مختلف و در نهایت برگزاری یک رفراندوم سراسری برای تعیین نوع حکومت آینده ایران که قطعاً باید سکولار ( بمعنای جدایی کامل نهاد دین از نهاد دولت ) باشد ، می تواند از مهمترین فرازهای اقدامات سال آینده باشد .
امیدوارم روزی فرا رسد که همه ایرانیان از هر نژاد و قبیله و مذهب و قومیت و ... به این نتیجه برسند که ایران متعلق به همه ایرانیان است و همه باید در سرنوشت خود سهیم باشند . لازم به یادآوری است که بویژه بر نقش زنان در کلیه اقدامات آینده باید تأکید کرد .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران
سرنگون و نابود باد رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی
برقرار باد اولین دموکراسی واقعی مبتنی بر آراء تمام ایرانیان

1 comment:

  1. من پیشنهاد می کنم اگر دیکتاتور ملعون خواست برای نوروز پیامی بدهد، باید درراس همان ساعت به پشت بامها رفته وشعارمرگ بردیکتاتوروالله اکبرسرداد۰
    شاد باشید

    ReplyDelete