Sunday, March 13, 2011

کسی که در روز روشن آنگونه به زنان و دختران هتاکی می کند در زندان با آنان چه می کند ؟

بسیار نگران کننده است ، حتا پشت انسان نیز از تصور آن میلرزد . تصور اینکه کسانی مانند آن لات بی سر و پای چاقوکش و آن سگ ولایت ممکن است در زندان چه بر سر زنان و دختران بیدفاع این مرز و بوم بیاورند ، روح انسان را می آزارد . فیلم توهین به دختر هاشمی رفسنجانی را قطعاً همگان دیده اند و از کم و کیف توهین های انجام شده به او خبر دارند . فارغ از اینکه آیا دختر هاشمی رفسنجانی به هزار و یک دلیل ( و از جمله به دلیل اینکه دختر هاشمی رفسنجانی است ) که البته در اینجا مجال بحث آن هم نیست - بقول بعضی از ناظران - مستحق اینچنین توهین هایی هست یا نه ، واقعیتی در این فیلم دهفته است و آن این که کم نیستند کسانی که مانند این جانور زبانی بجز توهین نمی شناسند و نمی دانند . آیا جا ندارد نگران باشیم که ممکن است امثال این شخص ( یا حتا خود او ) در زندانهای رژیم و به دور چشم مردم مأمور بازجویی یا شکنجه زندانیان سیاسی بویژه زنان باشند ؟ آیا اینان در چنین فضایی تنها به توهین و هتاکی و بددهنی اکتفا خواهند کرد یا خدای ناکرده ممکن است ... ! باید همگان تلاش کنیم تا رواج این فرهنگ تحاوزگری به حق و حقوق دیگران را بیش از پیش به عرصه رسانه ها بکشانیم و با محکوم کردن آن فضای امن این چنین ناکسان را از بین ببریم تا بدانند که اگر اینان به چنگ عدالت بیفتند هرگز راه گریزی نخواهند داشت بعلاوه اینکه این مزدوران باید بدانند که تاریخ مصرف بسیار کوتاهی برای دیکتاتور دارند و جزو اولین کسانی هستند که گرفتار خشم خواهند شد و ای بسا توسط خود دیکتاتور به پرونده شان خاتمه داده شود . این را گفتم تا جرقه ای در ذهن همگان بزنم که فشار مطبوعاتی و رسانه ای را بر این اشخاص بصورت کمر شکنی افزایش دهند .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment