Wednesday, March 2, 2011

تمام زیبایی و قدرت جنبش سبز به حضور فعال زنان در آن است : 17 اسفند روز زن را پاس بداریم

اگر چه تا آنجایی که به فردای ایران مربوط می شود به اصطلاح زن و مرد نداریم و همه فرزندان همین آب و خاکیم اما انصافاً و به شهادت اکثر فیلم های موجود ، حضور زنان بخصوص در حوادث پس از کودتای انتحاباتی آنقدر پررنگ و افتخار آمیز بوده و هست که نمی توان از آن چشم پوشید . در بسیاری از صحه ها ، خواهران و مادران ما با شجاعتی مثال زدنی به نبرد با عمله ظلم و مزدوران دیکتاتوری پرداخته اند تا جایی که همین دلاوری زنان باعث شده که مردان نیز تشجیع گردند و صحنه هایی آنچنانی خلق گردید که برای همیشه در تاریخ ایران خواهد ماند . اینک و در آستانه روز 17 اسفند یا همان 8 مارس ، روز زن قرار داریم که دومین روز از مجموعه سه گانه سه شنبه های اعتراض است . امیدوارم همگان بخصوص مردان با قدر نهادن آن همه دلاوری و شجاعت و با یادآوری این نکته که ایران ازاد و دموکراسی واقعی تنها زمانی میسر میگردد که حقوق زنان ایرانی به تمامی اعاده گردد و آنان به جایگاه واقعی خود برگردند .
حضور زنان در صحنه ، آزادی فردای ایران را تضمین می کند .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

1 comment:

  1. می دانید انقلاب مصر هم با فراخوان یک دختر در اینترنت شروع شد؟ این دختر آمد و گفت من روز 25 ژانویه یک پلاکارد دستم میگیرم و میروم میدان التحریر. اگر شما مردها غیرت دارید و نمیخواهید دور من یک عده مزدور بسیجی حلقه بزنند پاشید و بیایید با من همراهی کنید... فکر کنم زنان ایرانی هم باید کمی غیرت مردها را بیشتر تحریک کنند!

    ReplyDelete