Sunday, March 27, 2011

تا ابله در جهان است ، شهرام همایون در نمی ماند

شهرام همایون مدیر کانال تلویزیونی ماهواره ای در ادامه پروژه تجارت به نام مبارزه برای آزادی ، دست به یک ابتکار جدید زده است : شناسنامه ! آری درست خواندید . شهرام همایون شناسنامه چاپ کرده و به قیمت 15 دلار آریکا به خلق الله قالب می کند . شناسنامه ای که آرم شیر و خورشید بر روی آن حک شده است و شما تمبر آن را باطل می کنید و اسمتان را اگر ریشه عربی دارد حتمن باید عوض کنید و یک اسم جدید ایرانی برای خود تعبیه کرده و در آن بنویسید . نمی دانم مطابق قوانین آمریکا این اقدام مصداق جعل اسناد هست یا نه اما خوشحال خواهم شد اگر ببینم پاسپورت هم چاپ کنند و مردم را از بلاتکلیفی خلاص کنند . تصورش بکنید که مردم با این شناسنامه بتوانند بروند و کوپن بگیرند ، یا با پاسپورت دولت شهرام همایون بتوانند مرزها را در نوردیده و از شر پاسپورت جمهوری اسلامی خلاص شوند . به هر حال این صحنه را که دیدم ناخودآگاه یاد این ضرب المثل قدیمی افتادم که : تا ابله در جهان است ، امثال شهرام همایون در نمی مانند

No comments:

Post a Comment