Monday, March 14, 2011

لزوم هشدار جنبش سبز به آن دسته از رهبران کشورهای خارجی که در خیمه شب بازی نوروز احمدی نژاد شرکت می کنند

در خبرها آمده است که ظاهراً احمدی نژاد و نوچه اش رحیم مشایی قصد دارند مراسم نوروز امسال را در تخت جمشید به دلقک بازی بگذرانند و به طمع بازسازی مشروعیت از دست رفته شان و با دعوت از رهبران کشورهای خارجی و بخشیدن از کیسه خلیفه ، دست به ولخرجی و حاتم بخشی زده و با نشان دادن چهره ای کاذب از رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی دست به تشویش اذهان زده و با فریبکاری در صدد به چالش کشیدن جنبش سبز نمایند .
اگر چه باید اذعان کرد که این حرکت از جهت برانگیختن مخالفت طیف وسیعی از جناح اصولگرا و لایه های مذهبی تر حاکمیت و در نهایت عمیق تر شدن شکافهای موجود در میان جبهه طرفدار حاکمیت به نفع مردم تمام خواهد شد اما فارغ از تأثیرات داخلی ، باید مراقب اثار خارجی و بین المللی آن هم بود .
در این راستا باید جنبش سبز تمام هم و عم خود را معطوف به اطلاع رسانی در سطح بین المللی نماید تا افکار عمومی جهانی را متوجه این واقعیت نماید که حضور رهبران سیاسی خارجی به مثابه حمایت از یکی از جنایتکارترین رژیم های دیکتاتوری حال حاضر دنیا خواهد بود .
حال که عرصه سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا چهره دیگری به خود گرفته و روزبروز بر حمایت دولت های خارجی از جنبش های مردمی افزوده میشود ( برای مثال به رسمیت شناختن شورای موقت رهبری لیبی توسط دولت فرانسه ) باید به تمام رهبران هشدار داد که مردم ایران رفتار آنان را با دقت زیر نظر داشته و هر نوع حمایت آنان را از دولت غیر مشروع احمدی نژاد به معنای زیر پا نهادن جنبش آزادیخواهانه آنان تلقی خواهد کرد که این نیز به نوبه خود در روابط آینده دولت دموکراتیک و مردمی ایران با آن کشورها اثر خواهد گذاشت .
بدیهی است که جنبش سبز ایران از رهبران غیر دموکراتیک منطقه انتظاری ندارد و حساب آنان را از مردم و منافع ملی کشورشان جدا خواهد کرد اما حضور رهبران کشورهایی با حاکمیت شبه دموکراتیک باعث شگفتی و اندوه خواهد بود . در این راستا از کلیه هم میهنان عزیز مقیم کشورهای دیگر انتظار می رود با راه آنداختن کمپین های اعتراضی ، افکار عمومی را متوجه این خیمه شب بازی دولت ایران نموده و فضای موجود را برای حضور رهبران آن کشورها ( که قطعاً شامل حال کشورهای اروپایی و شمال آمریکا نخواهد بود ) ناامن نمایند . در این میان از عزیزان فعال در زمینه های حقوق بین الملل نیز انتظار می رود با نوشتن نامه های به سازمان مختلف مدافع حقوق بشر به تقویت این کمپین بپردازند .
کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین ، کشورهای آفریقایی ، کشورهای منطقه خاورمیانه و جمهوریهای شوروی سابق و نیز کشورهایی نظیر روسیه و چین و منطقه شرق آسیا اهداف اصلی جمهوری اسلامی برای این خیمه شب بازی جدید خواهد بود .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment