Wednesday, March 23, 2011

مردم سوریه نیز با ما همصدا شدند : نه حزب الله ، نه رژیم فاسدی چون جمهوری اسلامی

بالاخره صدای مردم سوریه هم درآمد . صدایی که به مدت بیش از چهل سال در حلقوم ها خفه شده بود . صدایی که انزجار مردم را از خانواده اسد و حزب بعث حاکم بوضوح بیان کرد . مردم سوریه فریاد زدند : نه حزب الله ، نه ایران ! منظورشان هم از ایران مردم ایران نیستند چرا که مردم هیچ دو کشوری هرگز با هم مشکل ندارند . مردم عادی دنبال زندگی شان هستند . در واقع منظور مردم سوریه از ایران ، همان رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی است که پشتیبان رژیمی فاسدتر از خودش در سوریه شده است و مطامع کثیف خود را با دستان آلوده حاکمیت بعث سوریه در منطقه دنبال کرده و جان و مال مردم را به خطر می اندازد . با این توضیح می وان بوضوح به این نتیجه رسید که زبان دموکراسی و آزادی خواهی یک زبان بین المللی است و زمان و مکان هم نمی شناسد چرا که مردم سوریه نیز در راستای مبارزه برای آزادی ، به هما شعاری رسیدند مه مردم ایران رسیده بودند : نه حزب الله ( یک ادئولوژی کثیف جنایتکارانه ) نه ایران ( یک رژیم فاسد ، جنایتکار با حاکمیتی دیکتاتوری ) دقیقاً مشابه رژیم جنایتکار چهل ساله خاندان اسد در سوریه که مرتکب بیش از سی هزار قتل شده است .
زنده باد آزادی
برقرارباد دموکراسی در تمامی کشورهای تحت سلطه رژیم های دیکتاتوری مذهبی و حزبی

1 comment:

  1. به زودی رژیم فاسد اخوندی به همراه نوچه هایش به دست مردم به سزای اعمال پلیدشان خواهند رسید

    ReplyDelete