Thursday, February 14, 2013

ترور، سوریه، لبنان، بازسازی، سپاه قدس، حسن شاطری، حسام سودبخش ! شما چه فکر می کنید ؟

هنوز آثار خبر آزادی 48 زائر ایرانی ( که تصادفاً همه شان مرد، مجرد و بدون خانواده و باز هم بطرز کاملاً تصادفی سپاهی بودند ) تمام نشده که خبر "جالب انگیز ناک" دیگری همه را (ما را که نه ! خودی هایشان را) شگفت زده کرد. طرف نه معلوم است اسمش دقیقن چیست، نه معلوم است کارش چه بوده است، نه معلوم است توی سوریه چکار می کرده است و کلاً هیچ چیز این ماجرا معلوم نیست. بهترین خبری که توانستند به مردم اعلام کنند (که شاید بهتر بود همین را هم نمی گفتند) این بود که ایشان سردار حسن شاطری با نام مستعار حاج حسام سودبخش !!! رئیس ستاد بازسازی جنوب لبنان !!! و از اعضای سابق مهندسی سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و در راه بازگشت از سوریه (چرا بازگشت از سوریه ؟) به لبنان مورد حمله ( حالا فرقی نمی کند که حمله کنندگان مخالفین سوری باشند یا صهیونیستها ! ) قرار گرفته و کشته (یا بهتر است بگوییم ترور) می شوند !!! براستی با شنیدن این خبر چه فکر می کنید؟ هیچ جای دست و حسابی و قابل اتکایی دارد؟ از شنیدن اینکه ظاهراً یک هم میهن! در یک کشور دیگر کشته شده است اصلاً دلتان سوخت!؟ بازسازی جنوب لبنان! از کیسه ملت؟ به حساب کی؟ مردم پول داروی شان را ندارند بدهند، برای تکه ای مرغ دارند همدیگر را تکه و پاره می کنند، گوشت کیلویی 36000 تومن و و و ... نمی دانم بیشتر از این دیگر باید چه گفت

No comments:

Post a Comment