Wednesday, February 27, 2013

نرخ جدید خوراکی ها در ایران! دلخوش نباشید به این مقدار ... اتوبوس ها را هم مجانی می کنیم، شما را هم آدم می کنیم!

نرخ جدید خوراکیها در ایران
--------------------------- 
یک دانه گردو
300 تومان
------------------------------------- 
یک قاشق عسل
350 تومان
----------------------------------- 
یک قاشق مربا
250 تومان
------------------------------------ 
یک تکه از پیتزای کوچک
1100 تومان
------------------------------------
یک عدد پسته
60 تومان
------------------------------------ 
گوشت چرخ کرده برای یک همبرگر
2000 تومان
-------------------------------------
یک عدد فندق
40 تومان
-----------------------------------
یک لقمه نان کره و پنیر
 
120 تومان
--------------------------------------
یک لیوان شیر
400 تومان
---------------------------------------
یک پرس دیزی در قهوه خانه
7000 تومان
--------------------------------------- 
یک کف دست نان سنگک
60 تومان
----------------------------------------- 
یک قاشق روغن زیتون
300 تومان
------------------------------------

No comments:

Post a Comment