Tuesday, February 26, 2013

راستی یه سؤال: اگه طرف هر شب مخفیانه غذا می برده در خونه فقیر فقرا، پس چرا همه ازش خبر دارن ؟

متن زیر را جایی دیدم که عیناً نقل قول می کنم: 
روایتی است که روزی "ابوشکّاک" خدمت امام میرسد و می پرسد: یابن رسول چطور است که می گویند شما «مخفیانه» درِ خانه فقرا غذا می گذارید ولی همه داستانش را می دانند؟
نقل است که آن سوال، آخرین صدایی بود که از آن ملعون شنیده شد
برای خودم هم این سؤال پیش آمد ! نظر شما چیست ؟

2 comments:

  1. در مورد حضرت علی ماجراش این جوریه که وقتی ایشون ضربت خورد و نتونست غذا برای فقرا ببره اونها فهمیدند...

    اگر یه کم فکر کنید، خودتون می بینید که حالت های مختلفی می تونه وجود داشته باشه. مثلا وقتی کسی "هرشب" غذا برای شما بیاره، خوب شما کنجکاو می شید و یک شب کشیک می کشید ببینید اون شخص کیه. حالا بعد از این که فهمیدید ممکنه به 4 نفر بگید، اونها هم به 4 نفر دیگه بگن... و یا وقتی فهمیدید، چون طرف خودش می خواد ناشناس بمونه، شما هم به این مسئله احترام می ذارید و تا وقتی که اون شخص زنده هست به کسی نمی گید ولی بعد از وفاتش می گید.

    ReplyDelete