Wednesday, February 20, 2013

ابراهام لینکلن : اگر اراده‌ ای برای تغییر چیزی ندارید، حق انتقاد به آن را نیز ندارید !

این نقل قول را از ابراهام لینکلن رئیس جمهور بزرگ ایالات متحده در جایی دیدم و بنظرم آمد با شما دوستان به اشتراک بگذارم تا مگر نظرات مخالفین بتواند آن را به شیوه منطقی به نقد بکشد . شخصاً بر این باورم که فقدان عملگرایی و عدم ارائه برنامه مشخص مشکل اصلی منتقدان و مخالفین حاکمیت جمهوری اسلامی است . بویژه آن دسته از اصلاح طلبانی که فقط بلدند غر بزنند و چون نوبت به خودشان می رسد غیر از ارادت به رهبر و نظام جمهوری اسلامی حرفی برای گفتن ندارند . به این حالت می گویند : دور باطل

No comments:

Post a Comment