Monday, February 4, 2013

آیا مرتضوی را از ترس افشاگری های بیشتر بازداشت کردند ؟

به فاصله یک روز پس از آنکه احمدی نژاد در مجلس - بقول خودش - دست به افشاگری زد، سعید مرتضوی علی الظاهر بصورت کاملاً تصادفی و در ارتباط با پرونده کهریزک بازداشت شد. این ادعا که بقول ظریفی حتا مرغ پخته را هم ته قابلمه به خنده وامی دارد توسط دادستانی تهران مطرح شده است. به باور نگارنده، این داستان می تواند وجه دیگری هم داشته باشد و آن اینکه احتمالاً حالا که معلوم شده چگونه مرتضوی دیگران را به تله انداخته و از آنان فیلم و نوار تهیه کرده است و این کار قطعاً محدود و منحصر به فاضل لاریجانی نبوده و ممکن است بسیارانی دیگر را نیز به ترس انداخته باشد، دستور از بالا رسیده که بگیرید این مردک ولد ال... حرامزاده نمک به حرام را! در واقع با این حرکت، احمدی نژاد نشان داد که مرتضوی باصطلاح " اینکاره " است و این خیلی ها را بقول مثل معروف " چوب را که برداری گربه دزده هوای کار را می کند " ترسانده است. حال می ماند اینکه مرتضوی - که قبلن هم اینچنین شایعه شده بود - چقدر دست بالا را برای خودش نگه داشته باشد و اسناد و مدارک اینچنینی را از دسترس خارج و در مکانی امن قرار داده باشد تا به محض وقوع چنین پیش آمدی از آن بعنوان سند آزادی خویش استفاده کند و بالاسری ها را وادار به تمکین کند. اگر اینچنین باشد ( که من خیلی هم بعید نمی دانم ) باید منتظر بود که در روزهای آینده چگونه پرده های دیگری از افشاگری نوع سعید مرتضوی یکی پس از دیگری فرو خواهند افتاد . دیدن وقایع روزهای آینده بسیار جالب خواهد بود

No comments:

Post a Comment