Sunday, February 3, 2013

آقای خامنه ای ! حال که کار بین دو نوچه شما بالا گرفته است، از میان علی و محمود نظر کدامشان به نظر شما نزدیکتر است ؟

جناب سید علی خان خامنه ای، یادتان است چند وقت پیش به نوچه ها و نوکران تان در سه قوه قضائیه و مقننه و مجریه گفتید مانند سگ به جان هم نیفتند و هر کدام در گوشه ای به لفت و لیس خودشان بپردازند و صدایش را هم درنیاورند ؟ یادتان هست ؟ یادتان هست در جریان اختلاس و دزدی سه هزار میلیارد تومانی فرمان " کش ندهید " صادر کردید ؟ دلقک بازی امروز اوس محمود را دیدید ؟ ظاهراً اینها بنا ندارند حرف نه شما و نه حرفتان را به پشیزی گرفته و تمکین کنند ! مانند سگ و شغال به جان هم افتاده اند و پرده از کثافتکاری های یکدیگر که قطعاً بدون اطلاع و هماهنگی شما هم نمی توانسته است انجام گرفته باشد بالا میزنند . نمی دانم الآن دارید به چه فکر می کنید و چه خاکی می خواهید روی سر خودتان و نوکران و غلامان و سگان آستان تان بریزید اما هر کاری که می کنید حداقل برای این سؤال پاسخی پیدا کنید : از میان علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد، نظر کدام یک به نظر شما نزدیکتر است ؟

No comments:

Post a Comment