Monday, February 4, 2013

آ سید علی! عمامه رو بده بالا

آ سید علی ! مطمئنم که ازجزئیات آنچه در باصطلاح "مجلس شورای اسلامی" گذشت خبر داری . اینان دست پرورده ها و گماشتگان شما هستند که اینچنین بسان سگ و شغال به جان هم افتاده اند! می دانم خون خونت را می خورد، نوش جانت! گوارای وجود ناقابلت! باید آنوقت که چنین بی مایگانی را بر میکشیدی به فکر این روز هم می بودی! حالا که تشت رسوایی خودت و نظامت بیش از همیشه از بالای بام فرو افتاده و نمی توانی آب به جوی رفته را برگردانی حداقل در حق خودت و همه ایرانیان محبتی بکن : عمامه ات را بده بالاتر

No comments:

Post a Comment