Saturday, November 20, 2010

وقتی دکترای فیزیک هسته ای از سنگسار دفاع می کند باید در حقانیت مبانی اعتقادی و عقلی او شک کرد

وقتی محمد جواد لاریجانی ( جوادشون ) بعنوان معاون حقوق بر قوه قضائیه ( معاون صادق شون ) با حضور در مقر دائمی سازمان ملل متحد در نیویورک و به منظور دفاع از پرونده سیاه رژیم سفاک و جنایتکار جمهوی اسلامی سخنرانی می کند و بی پرده از مجازات وحشیانه سنگسار دفاع می کند ، خشم جهانی را بر می انگیزد . گذشته از ظاهر این ماجرا که البته در نهایت به محکومیت چندین و چند باره رژیم انجامید ، آنچه براستی جای تأسف - و البته تأمل - دارد این است که این آقا با آن همه سوابق تحصیلی و دانشگاهی ، بعنوان فارغ التحصیل رشته فیزیک هسته ای از ام آی تی آمریکا ، دارد از یکی از مظاهر بربریت و جاهلیت بشر دفاع می کند که البته مطمئنم از نگاه تیز بین جهانیان دور نخواهد ماند . به باور من پیامی که حضور این شخص و دفاع ابلهانه او در آن جلسه در بر دارد این است که جهانیان به این باورمندی خواهند رسید که اسلام بسیار بدتر از آن چیزی است که آنها فکر می کردند . آنقدر عقب مانده و ارتجاعی و ضد بشری است که معتقدین به خود را با هر درجه از تحصیلات و دانش که باشند آنچنان به ورطه ضلالت و بدبختی و رسوایی می رساند که نتیجه اش دفاع متخصص فیزیک هسته ای از جنایتی به نام سنگسار خواهد بود . در این باره سخن زیاد است و بیشتر خواهم نوشت

No comments:

Post a Comment