Wednesday, November 24, 2010

ایکاش حساسیتی که بالاترین نسبت به توهین به دین نشان داد نسبت به مخالفین تمامیت ارضی ایران نشان می داد

اگر چه شخصاً با هر نوع توهین در هر زمان و به هر کسی ( غیر از جنایتکاران ) مخالفم و انتقاد اصولی و منطقی نسبت به مقوله دین را هزار بار بهتر از توهین می دانم ولی دلم سوخت وقتی دیدم سایت بالاترین نسبت به مقوله توهین به دین اسلام و لینکهای مرتبط با آن ( که در جای خود البته کار درست و بجایی است ) موضع گیری کرد در حالی که مدتهاست دست تجزیه طلبان و مخالفان تمامیت ارضی ایران برای بیان نظرات افراطی شان باز است . ایکاش در آن مورد نیز موضع گیری مشابه می شد . زنده باد آزادی و پاینده باد ایران آزاد ، دموکرات و منسجم

No comments:

Post a Comment