Sunday, November 28, 2010

اعتراض به بالاترین بدلیل رویکرد گزینشی در پذیرش و حذف موضوعات داغ ایجاد شده از طرف کاربران آن

چندی است در مراجعه به سایت بالاترین موضوعی بشدت نگرانم می کند . آنهم حذف غیر مترقبه موضوعات داغ ایجاد شده از طرف کاربران سایت توسط مسئولین محترم سایت است . موضوعاتی که با تعداد بالای لینک مرتبط ایجاد شده و انصافاً اقبال خوبی چه از نظر تعداد کلیک و چه از نظر تعداد امتیاز لینک هاست . همین امروز شاهد حذف موضوع داغ مربوط به درگذشت مادر آقای دکتر محسن سازگارا که حقاً و انصافاً طی یک سال و نیم اخیر سهم عمده ای در زمینه اطلاع رسانی اخبار جنبش سبز مردم ایران داشته است . اگر چه قصد ندارم این موضوع را با هیچکدام از موضوعات دیگر مقایسه کنم اما همه می دانیم که گاه موضوعاتی بمراتب جزئی تر و کم اهمیت تر بعنوان موضوع داغ پذیرفته شده و به اطلاع کاربران و مراجعه کنندگان به سایت می رسد . نمی دانم آیا واقعاً در این میان کسانی هستند که سلایق سیاسی و نگرش خاص خود را اعمال می کنند یا نه ولی اگر اینگونه است لازم به یادآوری می دانم که مطابق قوانین همین سایت بالاترین قرار نیست که چنین جفایی در حق کاربران انجام گیرد . واضح و مبرهن است و بر کسی هم پوشیده نیست که تمام اهمیت و اعتبار سایت بالاترین ناشی از حضور کاربران و اعضاء آن است و بدون این کاربران دیگر چیزی از سایت بالاترین باقی نمی ماند . اقبالی که هم اکنون به سایت می شودتنها بدلیل ماهیت دموکراتیک آن و چند صدایی بودن آن است که اگر احساس شودکه این ارزش دارد کم کم به سردی میگراید باید بطور جدی نگران آینده سایت بود . این را گفتم که دوستان و عزیزان و نیز مسئولین محترم سایت بدانند که سایت بالاترین با یک هدف مقدس - والبته نانوشته - شکل گرفته و به کار خود ادامه می دهد و آن چیزی نیست جز ازادی بیان و اطلاع رسانی آزاد در راه ایجاد فردایی بهتر برای ایران عزیز که ملک مشاع همه ماست . بقول قدیمی ها : من آنچه شرط بلاغ بود با تو گفتم ... حال تو خواهی از آن پند گیر خواه ملال ! بامید آزادی در فردای ایران عزیز

No comments:

Post a Comment