Sunday, December 19, 2010

منظور خمینی از آنچه در 12 بهمن 57 گفت چه بود ؟ براستی چه چیزی را مجانی کردند !؟

در آستانه سی و دومین سالگرد سخنرانی مشهور و تاریخی خمینی در 12 بهمن 57 در بهشت زهرا قرار داریم . سخنرانی ای که سالهاست در مجامع رسمی شنیده نشده و پخش آن هم از صدا و سیما قدغن شده است . آنچه خمینی ( یا به تعبیر بعضی ها حضرت امام ! ) در آن سخنرانی به مردم اعلام کرد چیزی نبود جز مشتی لاطائلات که نشان داد وقتی خمینی افسارش دست خودش باشد و امثال قطب زاده و یزدی کنارش نباشند که برایش بنویسند و با اشاره چشم و ابرو تصحیحش کنند ، نه تنها یک رهبر سیاسی نیست بلکه بقاعده یک انسان معمولی جامعه هم از سیاست و اقتصاد سرش نمی شود . بخصوص آنجا که گفت : آب را مجانی می کنیم ! برق را مجانی می کنیم ! و چه و چه و چه .... شوربختانه ماندیم و به چشم خودمان دیدیم که نه تنها آب و برق و نفت و اتوبوس و ... را مجانی نکردند بلکه بقول ظریفی - با عرض پوزش - آنچه مجانی کردند تنها و تنها زندگی و آینده مردم فلک زده ایران بود . قرار بود ما را بدرجه انسانیت برسانند که الحق رسیدیم . فساد و اعتیاد و رشوه خواری و قتل های ناموسی و خانوادگی و فقر و بدبختی و رسوایی جهانی برای وطنمان و عقب ماندگی در تمام عرصه های پیشرفت ، چیزی نیست که یک شبه بدست آمده باشد . سالهاست این آقایان و دنباله روان خمینی و پیروان و اذناب و شاگردان او زحمت کشیدند تا این کشور را به چنین روزی بیندازند . آنقدر بر سرمان زدند که به آن عادت کردیم . کارمان به جایی رسیده که اگر آنها نیز بر سرمان نکوبند خودمان بر سر و مغزمان میکوبیم و تمام بدبختی های خودمان را فراموش می کنیم و به یاد افسانه های قدیمی و کودکان بجا مانده واقعه کربلا میگرییم . باید به جایی برسیم که بدانیم آنچه امروز عزا می خواهد و سیاهپوشی نیاز دارد ، زندگی خودمان است نه آنچه که - بفرض واقعیت داشتن - 1400 سال پیش در صحرای کربلا اتفاق افتاده است . در واقع جمهوری اسلامی هیچ کاری را مجانی نکرد و برای هر اتفاقی که در این سالیال در ایران افتاد بهای سنگینی بود که مردم با جان و مال و ناموس و زندگی شان پرداختند . تنها چیزی که دولت جمهوری اسلامی بصورت مجانی کرد .... بود . حال این مائیم و این هم دشمن تا دندان مسلح : اگر درد آزادی نداریم لااقل درد شکم و نان شب سفره بچه هایمان را که داریم

1 comment:

  1. من نمیدونم شما چرا این اشتباه رو تکرار میکنید ؟؟
    خمینی وقتی گفت همه چیز رو مقتی میکنیم همون منظورش آزاد کرئن بود. ولی چون معنی کلمه free رو درست واسش توضیح نداده بودند به جای آزاد گقتی مفتی !!!
    بابا بدبخت 15 سال ایران نبوده. الان کسایی که 2 ماه میرن اقغانستان هم زبون مادریشون یادشون میره !!!!

    ReplyDelete