Thursday, December 2, 2010

ایران: بهترین کشور برای تماشای مستقیم دو جام جهانی پیاپی - البته امیدوارم بدون سانسور صدا و سیمای جمهوری اسلامی

ساعتی پیش قرعه کشی انجام شد و میزبانان دو جام جهانی پیاپی مشخص شد : سال 2018 در روسیه و سال 2022 در قطر ! اگر چه حرف و حدیث پیرامون این دو انتخاب زیاد است ولی بعنوان یک ایرانی نمی توانم خوشحالی خودم را از اینکه بعد از سالها می توانیم بقول معروف مثل بچه آدم ، عصر و غروب و سر شب بنشینیم و فوتبال تماشا کنیم و نیازی به بیداری آخر شب و "زابراه" شدن نصف شب و از کار و زندگی افتادن وسط روز نداریم کتمان کنم . اگر چه در قالب یک حکومت مردمی و مدیریت درست و حسابی و با تکیه بر سرمایه های عظیم خدادادی و مردمی مان براحتی میتوانستیم یکی از این دو کشور باشیم بخصوص که می دانیم یکی از منابع عظیم مالی شیخ نشین کوچک قطر بهره برداری از منابع عظیم گاز مشترک با ایران است ، ولی به هر حال امیدوارم سالها زودتر از برگزاری جام جهانی در روسیه شاهد برقراری یک حکومت مردمی و اعتلای همه جانبه کشورمان باشیم . همچنین امیدوارم همه ایرانیان خارج از کشور بتوانند در این فاصله زمانی به موطن اصلی و به آغوش مام میهن بازگردند زنده باد آزادی و پاینده باد ایران دموکرات

No comments:

Post a Comment