Monday, December 27, 2010

آقای مهدی خزعلی ! با افتخار می گویم : من مقلد حضرت آیت الله اینترنت هستم ولا غیر

مرجع تقلید ، منبع اطلاعات و پاسخگوی همه سوالات من اینترنت است . هر زمان که بخواهم در دسترسم است و نیاز به وقت گرفتن ندارد . خمس و زکات نمیگیرد و دروغ نمیگوید و تقیه هم نمی کند . دنیا را همانگونه که هست به من نشان می دهد و دچار فساد اخلاق نمی شود و دست به دزدی نمیزند و کارخانه لاستیک و شکر هم علم نمی کند . من خود را مرید و مقلد چنین مرجع تقلیدی می دانم چرا که همیشه خود را نوکر و خدمتگزار من و امثال من می داند و در مجالس بر صدر نمی نشیند . مرا به گریه نمی اندازد و در باطن بر خریت من نمی خندد . ایکاش دکتر مهدی خزعلی نام آیت الله اینترنت را هم در شمار مراجع تقلید مورد نظرخواهی اش می آورد تا معلوم شود که جوان امروز ایرانی مقلد کدام مرجع تقلید است

1 comment:

  1. من نه صغيرم و نه ديوانه و نه بي سواد پس من به مرجع تقليد احتياج ندارم آنقدر که من سواد دينی دارم هيچ کدام از اين مراجع تقلب ندارند بنا بر اين در ايندوره از زمان که امام زمان پای راستش در شرق و پای چپش در غرب است و همه احاد مردم در مدت کمتر از چند ثانيه بخاطر ضهور ايشان از همه اتفاقات با خير ميشوند پس منهم مرجع کسب اطلاعات نه تقليدم اينترنت ميباشد. با احترام به تمام مراجع تقلب و که عمرشان بخاطر سنی که از آنه گذشته و بزودی ملت از دست اين پيران متقلب و دزدان خمس و ذکات مردم ساده لوح راحت خواهند شد.
    سال نو ميلادی را به همه احاد مردم اين دهکده جهانی تبريک و تهنيت عرض ميکنم. نورالدين

    ReplyDelete