Friday, December 3, 2010

نامه سرگشاده به هم میهنان : ترجمه انگلیسی "سپاه پاسداران" غلط است . کمک کنید آن را اصلاح کنیم

بعنوان مقدمه باید بگویم که بارها این مطلب را در جاهای مختلف نوشته و با منابع متعدد خبری به اشتراک گذاشته ام ولی احساس می کنم که هنوز تلاشم به جایی نرسیده است . از شما دوستان عزیز بخصوص آنها که خارج نشین هستند و دستی در اطلاع رسانی دارند خواهش می کنم اگر با نظر من موافقید در مصاحبه ها ، نوشته ها و سخنرانی هایتان حتماً به آن اشاره فرمایید .
ترجمه ای که غربی ها - به غلط - از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارند یعنی

The Revolutionary Guard

بمعنای "سپاه پاسداران انقلابی" یعنی کسانی که روحیه انقلابی دارند ( که البته همه می دانیم که ندارند ! ) متأسفانه بهیچ عنوان حق مطلب را ادا نمی کند و ای بسا خارجیان را به خطا می اندازد .
بنا براین بر ماست که این خطای تاریخی را به همگان گوشزد کرده و برایشان " بازتعریف " کنیم که ترجمه واقعی این پدیده شوم

The Islamic Revolution's Guards

بمعنای مجموعه ای که تنها وظیفه شان حفاظت از پدیده شومی تحت عنوان انقلاب اسلامی است . پدیده ای که بعنوان یک اشتباه تاریخی در ایران اتفاق افتاد و هر چه بیشتر میگذرد فاسد تر و خطرناکتر میشود . اگر چه احساس می کنم ممکن است در تعریف این پدیده با هم اختلاف نظر داشته باشیم - که بجای خود ، امری مبارک و البته قابل بحث است چرا که از نظر من آن واقعه کذایی نه انقلاب بود و نه اسلامی بلکه یک حرکت کور احساسی بیشتر نبود - ولی به هر حال لازم است دنیا بداند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حداقل در شکل امروزین آن هیچ رابطه منطقی با انقلابی گری ندارد .

پاینده و برقرار باشید

No comments:

Post a Comment