Friday, December 31, 2010

دست بردارید از این مزخرفات ، شما اگر مثل سگ از مردم نمی ترسیدید موسوی و کروبی تاکنون هفت کفن پوسانده بودند

این روزها شاهد بالا گرفتن تهدیدات مزدوران ولی فقیه و اراذل و اوباش جمهوری اسلامی علیه پیشروان جنبش سبز( و نه رهبران چنانچه خود آقایان هم بارها اذعان کرده اند ) هستیم . ابراهیم رئیسی ، دانش آموخته مدرسه حقانی و دست اندرکار قتل های زنجیره ای و از عوامل اصلی قتل های سال 67 از یک طرف و دولت آبادی دادستان تهران هم که از صبر و تحمل مردم که دندان می سایند و هنوز واکنشی جدی در مقابل طرح هدفمندی یارانه ها نشان نداده اند سوء استفاده کرده و با پررویی هر چه تمامتر صحبت از محاکمه آقایان موسوی و کروبی ( یا بقول خودشان سران فتنه ) به میان می آورد ، از طرف دیگر . جیمز باند جمهوری اسلامی ( حیدر مصلحی ) را هم اساساً قابل نمی دانم . لازم است بعنوان سرباز کوچکی از جنبش سبز آزادیخواهی ایران نصیحتی به ایشان بکنم : آقایان ! دست از این بچه بازی ها بردارید . هم شما می دانید و هم ما می دانیم که نه تنها شما ( که اساساً عددی نیستید ) بلکه جد بزرگتان هم جرأت ندارید هیچ غلطی بکنید . رهبر معظمتان هم با اینکه مدتهاست شبها خواب راحت ندارد جرأت ندارد دستوری مبنی بر محاکمه رهبران جنبش سبز صادر کند . اگر می توانست مطمئن باشید که دریغ نمی کرد . القصه ، اگر چه می دانم در این باب صحبت های زیادی در جریان است و بزودی پاسخ دندان شکنی خواهید گرفت اما بیفایده نمی دانم که با تأسی از خواجه شیراز ، حافظ شیرین سخن ، خطابتان قرار دهم . آنجا که می فرماید :
ای مگس ، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست ... عرض خود می بری و زحمت ما می داری

No comments:

Post a Comment