Sunday, February 27, 2011

آقای خامنه ای - دیکتاتور ! از دست ما سبزها عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر

در آستانه دهم اسفند - اولین سه شنبه اعتراض - هستیم .
می دانم که حماسه ای در شرف خلق شدن است .
می دانم که جوانان دلاور این مرز و بوم بنیان قدرت دیکتاتور را یک بار دیگر و به جدی ترین شکل ممکن به چالش خواهند کشید .
می دانم که خامنه ای از وحشت و عصبانیت آرامش ندارد و خون خونش را می خورد .
می دانم که تمام امکاناتش را به خدمت گرفته است تا از سرنوشت محتوم و دردآوری که در انتظارش است جلوگیری کند .
می دانم که تمام کوتوله های فکری و نظامی اش دارند تلاش می کنند تا او را برای ادامه زندگی ننگین خودشان هم که شده حفظ کنند .
می دانم که همه شان از ترس دارند سکته می کنند .
می دانم که تمام امکاناتشان را به خدمت گرفته اند تا با جعل و حصر و خشونت و زندان و شکنجه و ... از اتفاق بزرگی که در حال وقوع است فرار کنند .
می دانم که دیکتاتور عصبانی است .
آری !
او خیلی عصبانی است !
پس ،
سینه را جلو داده و با تمام وجودمان فریاد خواهیم زد :
دیکتاتور !
از دست ما سبز ها ،
از دست ما جوانان آزادیخواه
و
از دست ما مردم حق طلب که فارغ از هر عقیده و منش سیاسی و اعتقادی دست در دست هم در مقابلش صف کشیده ایم ،
تا حد مرگ عصبانی باش و از این عصبانیت حتمن بمیر

دیکتاتور ! مرگت باد

No comments:

Post a Comment