Monday, May 16, 2011

آقای خاتمی عزیز ! جمهوری اسلامی با وجود اصل 110قانون اساسی ، ظرفیت همه پرسی و انتخابات آزاد ندارد.طرحی دیگر دراندازید

در خبرها آمده است که آقای سید محمد خاتمی ، رئیس جمهور سابق گفته اند که راهکار برای برون رفت از بن بست فعلی همه پرسی و انتخابات آزاد است .
این سخن بسیار زیبا ولی متأسفانه فقط تزئینی و برای ثبت در تاریخ است و هیچگونه زمینه عملی ندارد . دلیل آن هم واضح است : جمهوری اسلامی ، خود بهتر از همه می داند که با اولین انتخابات آزاد ( بمعنای واقعی کلمه ) برانداخته خواهد شد . انتخاباتی که بدون حضور شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و نظامی وابسته به رهبر برگزار شود حتمن منجر به سقوط نظام خواهد شد ، پس جمهوری اسلامی هرگز حاضر با انجام چنین انتخاباتی نخواهد شد .
بنابراین ، پیشنهاد می کنم که جناب خاتمی اگر واقعن می خواهند یک راهکار عملی پیش پای مردم بگذارند و بصیرت سیاسی خودشان را نشان دهند بجای این عبارات از جمله زیر استفاده کنند :
راهکار برون رفت از وضعیت اسفبار فعلی ایران ، انجام رفراندوم ماندگاری یا عدم ماندگاری جمهوری اسلامی تحت نظر نهادهای بین المللی است . نه یک کلام بیش و نه یک کلام کم

No comments:

Post a Comment